Mentorskap är en värdefull erfarenhet för både mentorn och adepten

Ett mentorskapspar, man och kvinna, sitter skrattande.
Melina Weckman fick med hjälp av en mentor klarhet i sina tankar kring vad hon vill med sin karriär. För mentorn Oskar Storsjö hjälpte mentorskapsprocessen honom att utveckla sitt ledarskap.

Hankenalumnen Oskar Storsjö deltog i Hankens mentorskapsprogram som mentor för första gången under läsåret 2018–2019. Han hade positiva erfarenheter från tiden då han själv studerade och var med i programmet som adept, och nu ville han själv bli mentor.

– Jag tänkte att jag har något att ge. Jag har några års arbetslivserfarenhet men ändå i relativt färskt minne hur jag gjorde i slutskedet av mina studier, och vilka steg jag tog i början av karriären. Jag tänkte att jag gärna delar med mig av de lärdomarna så att de är till nytta för andra i samma situation, säger Storsjö.

Oskar Storsjö utexaminerades från Hanken med marknadsföring som huvudämne år 2011, och i dag jobbar han vid skadeförsäkringsbolaget If som utvecklingsdirektör. Storsjö blev mentor för Melina Weckman, som studerar på magisternivå med företagsledning och organisation som huvudämne. Hon ville ha en mentor för att diskutera med någon som redan jobbat ett tag inom det område hon själv är intresserad av.

– Jag har fått klarhet i vad jag tänker och vad jag själv vill, det har varit bra att bolla med någon som har gått igenom samma sak tidigare. Mentorskapsprogrammet har gett mig nya ambitioner och jag har fått goda råd, säger Weckman.
Hankens mentorskapsprogram är avsett för studenter som är i slutskedet av sina studier. Mentorerna i programmet är Hankenalumner som ställer upp och ger av sin tid på frivillig basis. Den som vill bli mentor ska gärna ha åtminstone något slags erfarenhet från arbetslivet, men egentligen finns det bara ett strikt krav för att bli mentor, säger Mira Aarnivuo som är alumnkoordinator vid Hanken.

– Man ska vara Hankenalumn, och man ska så klart ha intresse för mentorskap men annars finns det egentligen inga specifika krav.  Det är mer frågan om att lyckas göra en bra matchning mellan mentor och adept. Om vi har en yngre alumn som mentor så försöker vi hitta en adept som inte heller har så mycket erfarenhet från arbetslivet, säger Aarnivuo.

Aarnivuo sköter de praktiska arrangemangen kring mentorskapsprogrammet i Helsingfors i samarbete med Hankens karriärplanerare Susanna Paul.

Adepten den drivande kraften

Mentorskapsprogrammet går ut på att adepten och mentorn träffas ungefär en gång i månaden under ett läsår. Programmet startar i september och avslutas i maj. I början av programmet ordnas en gemensam träff för alla, där mentorparen får information och förslag till ämnen man kan diskutera under träffarna och en struktur för hur man bygger upp sitt mentorskap.

– Ämnena är karriärrelaterade, de handlar om funderingar kring karriär och framtid. Vi rekommenderar också att adepten och mentorn genast i början diskuterar vilka förväntningar de har på programmet. Mentorn förväntas till exempel inte skaffa adepten ett jobb eller dela med sig av sitt nätverk, men ibland kan det kännas naturligt. Det är egentligen upp till mentorn, säger karriärplanerare Susanna Paul.

För att gå med i programmet krävs det engagemang också från adeptens sida – adepten förväntas vara den som tar initiativ till träffarna med mentorn. Adepten ska vara redo att fundera på sina karriärmöjligheter och vad den vill göra med sin karriär. Melina Weckman förberedde sig inför träffarna genom att skicka de frågor hon ville diskutera under följande träff till sin mentor några dagar i förväg.

– På det sättet kunde min mentor reflektera över saken innan han kom till träffen. Jag använde ungefär en timme någon dag före träffen för att fundera och skriva frågor jag ville diskutera. Och det hjälpte verkligen mycket, för jag har fått lite mer konkreta idéer då min mentor hann fundera på dem på förhand. Ofta kommer man kanske inte på konkreta lösningar om man inte är förberedd på frågan, säger Weckman.

Mentorskap utvecklar ledarrollen

Trots att det är adepten, och adeptens tankar kring karriär och framtidsplaner som är i fokus under mentorträffarna, är mentorskapet också en värdefull erfarenhet för mentorn.

– Jag upplever att jag har mycket nytta av att få förstå hur andra resonerar för att utveckla mitt eget ledarskap. Att jag får vara i en situation där jag kan sparra, utmana och stöda ger mig sådana färdigheter som jag också själv har nytta av i mitt yrke. För nya chefer i ledarposition är den här typen av uppdrag en bra övning, säger Storsjö.

Många mentorer i Hankens mentorskapsprogram har varit med som mentorer i flera år. För Oskar Storsjö var det här hans första erfarenhet som mentor, men han skulle gärna göra det igen.

– Absolut, jag tycker det har varit en mycket positiv upplevelse och väldigt nyttigt, och jag kan varmt rekommendera det för andra också. Jag tror att det är bra att det finns mentorer med olika profiler och erfarenheter i programmet, så att man kan matcha adepterna med en passande mentor, säger Storsjö.

Även adepten Melina Weckman tycker att fler studenter skulle ha nytta av mentorskapsprogrammet.

– Jag skulle varmt rekommendera det för sådana som inte vet exakt vad de vill. I och för sig också för sådana som tror att de vet exakt vad de vill – ifall man är öppen för att man kanske ändå vill någonting annat. I princip skulle alla ha nytta av mentorskapsprogrammet, säger Weckman.

Det här är en artikel ur Hankentidningen nr. 2/2019. Läs hela tidningen här.

Man lär sig massor av den yngre generationens individer. Mentorskap är verkligen en two-way road.

Mentor

Det är super att Hanken ordnar det här. För en alumn är det viktigt att få ge tillbaka till Alma Mater. En adept får också mycket.

Mentor