Studietjänster

Här listas studietjänster som du som studerande vid Hanken har möjlighet att ta del av. Tjänsterna är grupperade under temaområdena korta studieärenden, studievägledning, utbytesstudier, studiepsykologen, studiecoaching.

Nedan listas den service och de stödtjänster inklusive kontaktuppgifter du som studerande vid Hanken kan ta del av. 

Information, intyg, inlämning av blanketter och ansökningar

Helsingfors:

Studentservice, Quantum, vån 1
Öppettider: tisdag–torsdag kl. 11.30–13.00

E-post: studieinfo(at)hanken.fi

Telefon: +358 40 352 1219, måndagar och fredagar kl. 10-12

Observera att vi har stängt 7.2.2023

Vasa:

Studiebyrån
Öppettider: tisdag kl. 12.00-15.00 & onsdag kl. 9.00-12.00

E-post: studieinfo(at)hanken.fi

Telefon:+358 50 407 1630 måndagar och fredagar kl. 10-12

Observera att vi har stängt 7.2.2023

Officiella studieutdrag och närvarointyg kan beställas genom att fylla i blanketten som är avsedd för detta.

På grund av jul- och nyårshelgen ges intyg som beställts perioden 21.12-1.1.2023 ut först från och med 2.1.2023.

Studieutdraget/närvarointyget skannas in och sänds till din e-postadress men kan vid behov fås i pappersform.

Du kan beställa ett inofficielt studieutdrag via Sisu. Om en arbetsgivare eller utbildningsordnare har behov av att bekräfta en examen kan de kontakta verifications@hanken.fi

Studievägledningen sker enligt drop-in principen (utan tidsbokning) på Hanken och i Teams (med förhandsbokning).

OBSERVERA att studievägledarna hjälper kandidat- och magisterstuderande vid Hanken främst gällande planeringen av vilka kurser som ska ingå i examen och i vilken ordningsföljd kurserna ska tas. Vi har inte detaljinformation om innehållet i enskilda kurser, i de frågorna ska du vända dig till kursansvarig. Om du inom en kurs behöver stöd i användandet av Teams eller något annat IT-verktyg ber vi dig kontakta help@hanken.fi

Drop-in-studievägledning på Hanken utan förhandsbokning:
Tisdagar kl. 13-15 (Helsingfors och Vasa)
Torsdagar kl. 10-12 (Helsingfors)
Plats: studiebyrån vån. 2 i Helsingfors  / studiebyrån vån. 1 i Vasa

Observera att vi har stängt 7.2.2023

Studievägledning i Teams med tidsbokning:
Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet (inloggning med Hankenkonto). Bokningsbara tider finns för 7 dagar framåt. Välj den typ av studievägledning du önskar (t.ex. studievägledning i samband med kandidatbetygsansökan). Välj därefter önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum för att klockslagen ska synas). Fyll i ditt namn, din e-postadresss och ditt studienummer. Det är även bra att ange ett telefonnummer som vi når dig på om det uppstår problem med Teams-kontakten. Du har även möjlighet att ge tilläggskommentarer. Efter att du bokat tid får du en kalenderinbjudan med Teams-länk till den e-postadress du angett (Obs! Kolla skräpkorgen om du inte får länken i inkorgen). Logga in på Teams-mötet någon minut före bokad tid. Om du får förhinder, vänligen avboka din tid minst 18 timmar i förväg via den länk du fått, så att en annan studerande kan använda den. Senare avbokning sker via e-postadressen nedan.

Helsingforsstuderande: Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet för Helsingforsstuderande. Du når studievägledningen i Helsingfors också på adressen studievagledare-hfors@hanken.fi.

Vasastuderande: du bokar tid för studievägledning genom bokningssystemet för Vasastuderande. Du når studievägledningen i Vasa också på adressen studievagledare-vasa@hanken.fi 

 

Om du har frågor gällande kursutbud, anmälningsförfarande eller avgifter får du gärna kontakta oss på öppna universitetets administration.

Detaljerade frågor angående kursernas innehåll, förväntningar om närvaro, förkunskapskrav eller dylikt skall du rikta direkt till kursens ansvariga lärare.

Öppna universitetet i Helsingfors
E-post: oppna-hfors@hanken.fi

Boka tid för studievägledning via Teams i vår bokningskalender (inloggning med Hanken-ID). Bokningsbara tider finns för 7 dagar framåt. 

Öppna universitetet i Vasa
E-post: ann-christine.hemming@hanken.fi

Mottagningstider

Mottagning angående utbytesstudier erbjuds på plats eller via Teams under mottagningstider:

Måndagar 13-15
Onsdagar   9-11
Torsdagar 13-15

Om du vill boka ett Teamsmöte under våra mottagningstider vänligen skriv till outgoing.mobility@hanken.fi alternativt för inkommande utbytesstudenter, incoming.mobility@hanken.fi. Övriga tider nås vi per telefon eller e-post.

Karriärtjänster skickar fortsättningsvis ut veckobrev varje måndag till din Hanken e-post. Via brevet kan du hålla dig uppdaterad angående olika karriärrelaterade ärenden och nyheter, samt virtuella evenemang som du kan ta del av.

Ifall du har karriärfunderingar, eller t.ex. frågor om praktik utomlands, så kan du kontakta oss via careerservices@hanken.fi eller +35840 3521 539.

Karriärtjänsters webbsidor hittar du här

Studiecoaching

 • Skulle du vilja få bättre rutiner i vardagen för att få studierna att löpa smidigare?
 • Har du för vana att skjuta upp allt till sista minuten eller ta på dig för mycket på en gång?
 • Är du osäker på vilket huvudämne du ska välja?
 • Kämpar du med din kandidatavhandling eller gradu?
 • Eller har du kanske tappat motivationen för studierna eller är osäker på vad du riktigt ska göra då du är klar med studierna?

Hankens studiecoach kan hjälpa dig om du svarar ja på någon av de här frågorna eller om du annars vill ha stöd med till exempel studiemotivationen, studiefärdigheter, tidshantering och -planering eller balans mellan studier och fritid.

För vem?

Studiecoachen finns tillgänglig för alla examensstuderande och doktorander på Hanken. Du behöver inte uppleva att du har något problem eller har fastnat i studierna för att kontakta studiecoachen, det räcker bra att det är något du funderar på eller skulle vilja bolla med någon. Det gör inget om du inte riktigt kan sätta ord på det, det löser vi tillsammans.

Du kan boka upp till 3 coachsamtal under läsåret. Det lönar sig ofta att ha ett eller två uppföljande samtal, men ibland räcker det bra med ett samtal. Vid behov kan antalet coachsamtal utökas.

Hur bokar jag studiecoaching?

Du kan boka ett coachsamtal (45 minuter) med coachen Alexandra Ohls via bokningssystemet nedan. Samtalet hålls online via Teams.

Coachsamtalen är konfidentiella och kostnadsfria.

Här kan du boka ett coachsamtal med studiecoachen:

Observera att du ska logga in i bokningssystemet med din Hanken-inloggning. Välj  sedan önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum så ser du de lediga tiderna den dagen) och fyll i dina uppgifter. Om du vill kan du också skriva vad du vill diskutera under coachingen.

Efter att du bokat tid får du en kalenderinbjudan med en Teams-länk till den e-postadress du angett.

 
Studiecoach

Alexandra Ohls är certifierad coach (ICF Associate Certified Coach) och känner också bra till Hanken efter att under många år ha jobbat på Hanken med bland annat studieadministration. Du kan läsa mera om studiecoachingen i den här intervjun med Alexandra eller lyssna på avsnittet Välmåendesnack med studiecoachen i podden Håkan Stories.

Kontaktuppgifter
Tfn: +358 50 4136 802
E-post: alexandra.ohls(at)hanken.fi

Studiepsykologen stöder dig bland annat i följande situationer:

 •     Tidshantering och planering
 •     Balans mellan studier och fritid
 •     Stresshantering och studietrötthet
 •     Lärstrategier och studiefärdigheter
 •     Utmaningar att komma igång igen med närstudier, t.ex. social ångest
 •     Prestationsångest
 •     Nervositet eller ångest kring särskilda studiemoment, t.ex. presentationer
 •     Hårda krav på dig själv
 •     Motivation och målsättning i studierna
 •     Vill du få mer ut av studierna?
 •     Skrivkramp i avhandlingsprocessen

Helsingfors & Vasa:

Studiepsykolog Jennifer Söderlund finns tillgänglig för examensstuderande och utbytesstuderande. Samtalen med studiepsykologen sker via distansmottagning.

För att ta kontakt med studiepsykologen och boka en tid ska du maila jennifer.soderlund@hanken.fi. Samtal hos studiepsykologen är kostnadsfria och konfidentiella. Till studiepsykologen får man komma i 1-5 samtal per läsår och samtalen är 45-60 minuter långa.

Coronapandemin har haft stora effekter på studerandes välmående. Hanken erbjuder även läsåret 2022-2023 möjlighet till psykoterapisamtal för examensstudenter, doktorander och inkommande utbytesstudenter. Syftet är att via lösningsbaserad psykoterapi främja och stöda det psykiska välmåendet och bidra till att upprätthålla studieförmågan.

Psykoterapin kan hjälpa dig om du känner dig deprimerad eller ångestfylld eller lider av andra störningar eller svårigheter som stör din vardag. De individuella terapisessionerna är konfidentiella och kostnadsfria. Samtalen hålls på svenska eller engelska, ges på distans och räcker 45–60 minuter. Du kan boka in 1–5 mottagningsgånger under läsåret.

Läs mera på psykoterapeut Camilla Laines hemsida! Du kan boka tid genom att från din Hanken-e-postadress mejla yhteys@psykoterapiacami.fi. Använd alltså din Hanken-e-postadress vid den första kontakten!

Observera att den psykoterapi som Hanken erbjuder (och som ges av Camilla Laine) är rehabiliterande och att det inte nödvändigtvis finns lediga tider med kort varsel, det vill säga den är inte avsedd som akut hjälp.

Ifall du behöver krishjälp:

Psykisk Hälsa Finland rf:s nationella svenskspråkiga kristelefon 09 2525 0112

 

Hjälp för invånare i Helsingfors:

 • Helsingfors krisjour telefonnummer 09 310 44222. Du kan ringa till krisjouren 24 timmar i dygnet under årets alla dagar, också under helgdagar.
 • SOS-kriscentret, Psykisk Hälsa Finland rf telefonnummer 09 4135 0510
 • Kyrkans samtalstjänst telefonnummer 0400 22 11 90

 

Hjälp för invånare i Esbo:

Telefonnummer 09 8164 2439 för krishjälp på Jorv.

Information om mentalvård och missbruksvård i Esbo.

 

Hjälp för invånare i Vanda:

Telefonnummer 09 83924005 (social- och krisjouren)

 

Hjälp för invånare i Vasa:

Information om psykiskt stöd för invånarna i Vasa.

Oberoende studieort så kan du ta kontakt med Karriärcenter Arabia som erbjuder karriärvägledning för unga och vuxna på svenska online och vid en betjäningspunkt på Arcadas campus i Arabiastranden i Helsingfors. Karriärcentret stöttar dig som funderar på studier, arbete eller planerar din framtid och skall ta dina följande steg i din karriär. 

Kontakta Karriärcentret om du behöver vägledning, råd eller stöd: https://www.karriarcentret.fi/

Ingen behöver kämpa ensam

Hankens studentpräst finns till för alla medlemmar av Hankens samfund. Om du känner behov av att prata och önskar ett förtroligt samtal, själavård eller bön, ta kontakt med studentprästen. Vi kan träffas personligen eller över videosamtal.

Hankens studentpräst i Helsingfors (tisdagar): Sonja Jakobsson, sonja.jakobsson@evl.fi, 050 380 0662

Hankens studentpräst i Vasa: Hanna Jern, hanna.jern@evl.fi.

 

Läs mera om bibliotekets service under hösten här och på bibliotekets hemsida.

 • IT-tjänster för bland annat lösenord, email, utskrifter och program.
 • Biblioteket för litteratur, data och informationssökning.
 • Det finns också resurser för språkstöd.
 • BreakPro, programmet som hjälper dig ta pauser när du annars är stilla

Vänligen vänd dig till www.fpa.fi.