Studietjänster

Här listas studietjänster som du som studerande vid Hanken har möjlighet att ta del av. Tjänsterna är grupperade under temaområdena korta studieärenden, studievägledning, utbytesstudier, studiepsykologen, studiecoaching, studiestöd.

OBS! För ytterligare studietjänster klicka här och scrolla neråt.

Information, intyg, inlämning av blanketter och ansökningar

Helsingfors:
Studentservice,
 Quantum, våning 1 - Ti-to kl. 11.30-13 OBS! Stängt tisdag 24.11.2020

Ti-to kl. 11.30-13: betjänas Helsingforsstuderande per telefon 050 465 9521 
E-post: studieinfo(at)hanken.fi  

Vasa:
Studiebyrån
Ti-to kl. 11.30-13

Ti-to kl. 11.30-13: betjänas Vasastuderande per telefon 050 465 9521
E-post: studieinfo@hanken.fi

Studievägledning sker i Teams: OBSERVERA att studievägledarna hjälper kandidat- och magisterstuderande vid Hanken främst gällande planeringen av vilka kurser som ska ingå i examen och i vilken ordningsföljd kurserna ska tas. Vi har inte detaljinformation om innehållet i enskilda kurser, i de frågorna ska du vända dig till kursansvarig. Om du inom en kurs behöver stöd i användandet av Teams eller något annat IT-verktyg ber vi dig kontakta help@hanken.fi

Studievägledning sker med tidsbokning:

Helsingforsstuderande: Du bokar tid för vägledning genom bokningssystemet (inloggning med Hankenkonto). Bokningsbara tider finns för 14 dagar framåt. Välj den typ av studievägledning du önskar (t.ex. studievägledning i samband med kandidatbetygsansökan). Välj därefter önskad tid bland de tider som syns som lediga på respektive datum (klicka på ett datum för att klockslagen ska synas). Fyll i ditt namn, din e-postadresss och ditt studienummer. Det är även bra att ange ett telefonnummer som vi når dig på om det uppstår problem med Teams-kontakten. Du har även möjlighet att ge tilläggskommentarer. Efter att du bokat tid får du en kalenderinbjudan med Teams-länk till den e-postadress du angett. Logga in på Teams-mötet någon minut före bokad tid.

Du når studievägledningen i Helsingfors också på adressen studievagledare-hfors@hanken.fi.

Vasastuderande: du bokar tid för studievägledning genom att kontakta studievagledare-Vasa@hanken.fi

Individuell coaching

 • Tycker du att tanken på ett läsår med främst distansstudier känns lite jobbig?
 • Skulle du vilja få bättre rutiner i vardagen för att få studierna att löpa smidigare?
 • Har du för vana att skjuta upp allt till sista minuten eller ta på dig för mycket på en gång?
 • Eller har du kanske tappat motivationen för studierna eller är osäker på vad du riktigt ska göra då du är klar med studierna?

Hankens studiecoach kan hjälpa dig om du svarar ja på någon av de här frågorna eller om du annars vill ha stöd med till exempel studiemotivationen, studiefärdigheter, tidshantering och planering eller balans mellan studier och fritid.

För vem?
Studiecoachen finns tillgänglig för alla examensstuderande och doktorander på Hanken. Du behöver inte uppleva att du har något problem eller har fastnat i studierna för att kontakta studiecoachen, det räcker bra att det är något du funderar på eller skulle vilja bolla med någon. Det gör inget om du inte riktigt kan sätta ord på det, det löser vi tillsammans.

Du kan boka 1-3 coachsamtal under läsåret.

Hur?
Du kan boka ett coachingsamtal (45 minuter) med coachen Alexandra Ohls. Samtalet hålls online via Teams.

Coachingsamtalen är konfidentiella och kostnadsfria.

 
Studiecoach

Alexandra Ohls är certifierad coach (ICF Associate Certified Coach) och känner också bra till Hanken efter att under många år ha jobbat på Hanken med bland annat studieadministration. Du kan läsa mera om studiecoaching i den här intervjun med Alexandra.

Kontaktuppgifter
Tfn: +358 50 4136 802
E-post: alexandra.ohls(at)hanken.fi

Studiepsykologen stöder dig bland annat i följande situationer:

 • Tidshantering och planering
 • Balans mellan studier och fritid
 • Lärstrategier och studiefärdigheter
 • Prestationsångest
 • Hårda krav på dig själv
 • Motivation och målmedvetenhet
 • Vill du få mer ut av studierna?
 • Skrivkramp i avhandlingsprocessen

Helsingfors & Vasa:

Studiepsykologen håller samtal med studerande via nätet. Du kan använda din dator (om den har kamera) eller smarttelefon. Studiepsykolog tar emot på svenska, finska och engelska.

Studiepsykolog Daniel Ventus
Tfn 046 921 61 21
E-post: daniel.ventus@hanken.fi

För att stöda studenterna under det speciella distansstudieläsåret erbjuder Hanken också möjlighet till psykoterapisamtal för examensstudenter, doktorander och inkommande utbytesstudenter. Syftet är att via lösningsbaserad psykoterapi främja och stöda det psykiska välmåendet och bidra till att upprätthålla studieförmågan under den pågående coronapandemin.

Psykoterapin kan hjälpa dig om du känner dig deprimerad eller ångestfylld eller lider av andra störningar eller svårigheter som stör din vardag. De individuella terapisessionerna är konfidentiella och kostnadsfria. Samtalen hålls på svenska eller engelska, ges på distans och räcker 45–60 minuter. Du kan boka in 1–5 mottagningsgånger under läsåret.

Läs mera på psykoterapeut Camilla Laines hemsida! Du kan boka tid genom att från din Hanken-e-postadress mejla yhteys@psykoterapiacami.fi. Använd alltså din Hanken-e-postadress vid den första kontakten!

 

Oberoende studieort kan du ta kontakt med vägledarna som jobbar inom tjänsten Studera i Helsingfors. Känns det som att du behöver stöd för att få kontroll över dina studier eller har du andra funderingar som du behöver prata med någon om? Om det känns jobbigt att studera eller du saknar motivation eller känner dig stressad så kan du ta kontakt med vägledarna. Vägledaren fungerar som en neutral person som du kan kontakta om det känns svårt att gå till någon vid din egen högskola. Notera dock att dessa vägledare inte kan ge dig Hanken-specifik vägledning om innehållet av studierna.

Här hittar du mera information om vägledningstjänsten: http://www.studeraihelsingfors.fi/vagledning/

Studiestöd

Vänligen vänd dig till www.fpa.fi.