Jobba på Hanken

Information för dig som jobbar på Hanken, oberoende om du forskar, undervisar, är associerad eller hör till stödpersonalen. En del av informationen kan vara bakom inloggning.

Svenska handelshögskolan är en internationellt ackrediterad handelshögskola med över 100 år av erfarenhet inom utbildning och forskning. Vi har en internationellt ansedd högklassig forskning som utgör grunden för all undervisning från kandidatnivå till doktorsexamen och fortbildning. Hanken har en intensiv samverkan med näringslivet och våra enheter i Helsingfors och Vasa präglas av en internationell studiemiljö.