Ämnet nationalekonomi

Students in classroom at Hanken
Den nationalekonomiska enheten är en del av Helsinki Graduate School of Economics (Helsinki GSE) initiativet

 

Nationalekonomi utgör grunden för systematiskt tänkande och ekonomisk interaktion i samhället. Studierna utvecklar kunskaper i användningen av analytiska verktyg som kan användas på individnivå, nationell nivå och global nivå. Studier i nationalekonomi ger en djupare förståelse för hur olika marknader fungerar och växelverkar. 

Den nationalekonomiska enheten på Hanken är en del av Helsinki Graduate School of Economics, ett akademiskt initiativ som för samman tre finländska universitet - Hanken, Aalto Universitetet och Helsingfors Universitet. Missionen för Helsinki GSE är att, genom det förstärkta samarbetet mellan parterna, framställa enastående forskning med en maximal akademisk påverkan. Läs mer om Helsinki GSE här. 

Den nationalekonomiska enheten på Hanken är specialiserad på forskning inom industriell organisation, psykologisk ekonomi och experimentell ekonomi.   

Karriärmöjligheter

Programmet i nationalekonomi ger utmärkta förutsättningar för positioner som kräver omfattande kunskaper i ekonomi och starka analytiska färdigheter. Våra utexaminerade arbetar inom den privata sektorn, den offentliga sektorn (Finlands Bank, Statistikcentralen, forskningsinstitut) eller på universitet som doktorander. Många har framgångsrika och internationella karriärer. De flesta utexaminerade får ett jobb inom sitt kunskapsområde direkt efter avlagd examen. Vanliga yrkestitlar är analytiker, konsult och forskare.

Sagt om studierna

 

bengtholmstrom.png

Nationalekonomi ger goda färdigheter för att observera och analysera ekonomiska, sociala och politiska fenomen. Ofta kan slutsatserna verka motsägelsefulla, eftersom många tenderar att tänka på ekonomiska fenomen ur ett individuellt perspektiv snarare än som ett jämvikts utfall av flera ömsesidigt beroende aktörer. På Hanken lär du dig tillämpa jämviktsanalysen i en rad olika samhälleliga sammanhang. Du kommer att överraskas av hur annorlunda och intressant världen omkring dig visar sig vara.

Bengt Holmström, Nobel Laureate in Economics 2016
Rune Stenbacka foto

Studier i nationalekonomi fokuserar på de grundläggande dragen för de centrala marknaderna: produktmarknaden, arbetsmarknaden och kapitalmarknaden. Nationalekonomin som ämne utvecklar flexibilitet och analytiskt tänkande – egenskaper som är speciellt värdefulla i tider av osäkerhet.

Rune Stenbacka, Professor
Joosua Virtanen foto

Den nationalekonomiska inriktningen var det rätta valet för min avhandling. Tack vare sin omfattande kombination av teori och verktyg, som möjliggör forskandet av frågor av samhällelig och privat relevans, erbjuder nationalekonomi goda förutsättningar för tillämpad forskning.

Joosua Virtanen, PhD student
Vanessa Aladin foto

Studierna i nationalekonomi har gett mig verktyg att kritiskt analysera ekonomiska fenomen som är aktuella just i dagens samhälle. Att välja denna inriktning, garanterar dig en givande tid på Hanken och stora valmöjligheter på arbetsmarknaden.

Vanessa Aladin, MSc student
Erik Kaunismäki foto

Jag valde nationalekonomi eftersom jag var genuint intresserad av hur världen fungerar och hur olika saker är kopplade till varandra. Ifall du vill utvidga din förståelse, gör även du samma val.

Erik Kaunismäki, MSc student