Instruktion för lösenord

Lösenordspolicyn är godkänd av ITR 7.3.2017

Du kan byta ditt lösenord på självserviceportalen Opens in new window .

Följande gäller för lösenord till Hankens IT-system:

 • Lösenord för alla användarnamn (OBS! även för kursid:n och gästid:n) måste bytas inom 400 dagar.
  När tidsgränsen närmar sig skickas en automatisk påminnelse via eposten till innehavaren av användarnamnet.
 • Lösenordet bör
  • vara tillräckligt långt, minst 12 tecken,
  • samt tillräckligt komplext och måste bestå av tecken från tre av följande kategorier
   • små bokstäver a-z
   • STORA bokstäver A-Z
   • siffror 0-9
   • specialtecken, såsom #,!,% -
  • Gamla lösenord kan inte återanvändas
 • Vid upprepade inloggningar med fel lösen låses kontot för en viss tid.
 • Det är förbjudet att använda lösenordet för Hankens användarnamn på andra än Hankens tjänster (som. t.ex. Gmail, Facebook, etc).
 • Ett lösenord är sekretessbelagt och får t.ex. inte skickas okrypterat med epost.
 • Ditt Hanken-lösenord gäller för flera tjänster bl.a. e-post, Moodle, Hanna, Hankens interna webb, Sisu, m.fl. system.
 • En beskrivning på hurudana lösenord som är bra finns under 10 punkter om lösenord.
 • Du kan byta ditt lösenord på en Hankendator eller även utanför Hanken på en lösenordsserver.
 • Mera detaljer om lösenordsservern på www.hanken.fi, t.ex. under ”Verktyg” och ”Byt lösenord”. Denna policy gäller fr.o.m. 3.4.2017