Forskarinriktning

Forskarinriktningen i nationalekonomi omfattar 120 ECTS studiepoäng

De personer som är intresserade av att gå forskarinrikningen skall lämna in sin CV och sitt studieutdrag till den ansvariga professorn för nationalekonomiska enheten. Vid behov bör man också delta i en intervju. Tillsammans med enhetens övriga professorer avgör den ansvariga professorn om ansökande har tillräckliga tidigare studier och kvantitativa färdigheter för att bli antagen till forskarinriktningen. Endast de som redan har en studierätt (magisterstudier på Hanken) kan ansöka till forskarinriktningen.

På grund av sättet på vilket kursarbetet organiseras inom Helsinki GSE:s forskarinriktning, bör studerande som tumregel ansöka till forskarinriktningen redan i augusti, men allra senast innan slutet av period 1. De studeranden som utexamineras från forskarinriktningen får i sitt studieutdrag en skild anmärkning. 

Följande kurser ingår i examensstrukturen för forskarinriktningen i nationalekonomi:

26170 Research seminar (5 ECTS)

2620-E Master's thesis (30 ECTS)

9995 Global Competence: Introduction to Market Analytics (2 ECTS)

9996 Global Competence: Social Responsibility across Business Studies (3 ECTS)

26045 Advanced Microeconomics 1 (5 ECTS)

26046 Advanced Microeconomics 2 (5 ECTS)

26047 Advanced Microeconomics 3 (5 ECTS)

26048 Advanced Microeconomics 4 (5 ECTS)

26049 Advanced Macroeconomics 1 (5 ECTS)

26050 Advanced Macroeconomics 2 (5 ECTS)

26053 Advanced Econometrics 1 (5 ECTS)

26054 Advanced Econometrics 2 (5 ECTS)

26056 Advanced Econometrics 4 (5 ECTS)

 

Rekommenderas starkt:

26051 Advanced Macroeconomics 3 (5 ECTS)

26052 Advanced Macroeconomics 4 (5 ECTS)

26055 Advanced Econometrics 3 (5 ECTS)

 

Andra valfria kurser i nationalekonomi:

26041 Empirical Industrial Economics (5 ECTS)

26043 Economics of New Ventures and Innovations ( 5 ECTS)

26044 Markets and Industrial Organisation (5 ECTS)

26035 Money and Banking (5 ECTS)

26037 Behavioral end Experimental Economics (5 ECTS)

och/eller valfria kurser erbjudna av Helsinki GSE 

och/eller praktik

26217 Advanced Internship I (5 ECTS)

26218 Advanced Internship II (10 ECTS)

5160 Academic Writing (5 ECTS)