Forskningsprojekt och -partnerskap

Vid Hanken utför vi grundforskning, tillämpad forskning och kontraktsforskning. Vi arbetar i allt högre grad i tvärvetenskapliga projektgrupper med både nationella och internationella akademiska kollegor och har ett nära samarbete med näringslivet.

Projekt

Du hittar alla våra projekt i vår forskningsportal HARIS Opens in new window . Där hittar du också forskare, publikationer och övrig information, som är relaterad till forskning.

Partnerskap

Vi är väldigt intresserade av att expandera och diversifiera vårt nationella och internationella nätverk av forskningspartnerskap och att delta i forskningskonsortium med såväl andra universitet och forskningsinstitutioner som företag, offentliga organisationer och icke-statliga organisationer.