Hållbart campus

Arkadiabyggnaden i Helsingfors
Vi eftersträvar att vara koldioxidneutrala år 2030. Vi använder WWF:s Green Office som environmental management system (EMS).

Vårt löfte om koldioxidneutralitet

Vi har skrivit under Climate Emergency Letter, ett initiativ av SDG Accord som är universitetssektorns hållbarhetsinitiativ och ett svar på de globala klimatmålsättningarna.

Genom att skriva under brevet har Hanken bundit sig bland annat till att vara koldioxidneutral år 2030. Vi har även förbundit oss till att fördela mera resurser till handlingsinriktad forskning kring klimatförändring och kompetensskapande och att öka utbudet av miljö- och hållbarhetsutbildning både i undervisningen och i universitetets samhällssamverkan

Våra kortsiktiga mål för ett miljövänligt campus

Sedan 2010 har Hanken även varit delaktig i WWF:s Green Office och gjort många förbättringar för att bli en grönare arbetsplats. Vårt senaste miljöprogram hittas nedan, programmet lyfter fram våra mål för att minska vår miljöpåverkan och vårt koldioxidavtryck.

Vårt beräknade koldioxidutsläpp från 2023 är 11 650 tCO2eqv inklusive utsläpp från fastigheter, elektricitet och värme, köpta varor och  tjänster, bränsle och energi, avfall, arbetsresor, pendling och placeringsportfölj.  Detaljerad information om 2023 års utsläppsresultat finns här.

Vi har kompenserat vårt beräknade koldioxidavtryck årligen 2019, 2020 och delvis 2021.

Vårt mål är att minska våra CO2 utsläpp med 6% varje år som räknats ut i enlighet med the Science-Based Target initiative. 

Förbättringsområden

Förmögenhetsförvaltningen eftersträvar att avspegla Hankens ledande ställning som lärosäte för ansvarsfull ekonomutbildning. I placeringsverksamheten tas hänsyn till faktorer relaterade till miljöbelastning, samhällsansvar och god förvaltningssed. Hanken förutsätter att kapitalförvaltare och övriga samarbetsparter har förbundit sig till att beakta ansvarsfullhetsaspekter genom att exempelvis underteckna FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UNPRI). Hanken är medlem i Finland's Sustainable Investment Forum (Finsif) sedan 2021. 

Hanken har operativa solpaneler på taket av huvudbyggnaden i Helsingfors och Vasa. Solpanelerna i Helsingfors producerar för tillfället 10 MWh och målet är 42 MWh. 

Sedan januari 2022 har Hanken övergått till koldioxidneutral fjärrvärme för campus i Helsingfors. Fjärrvärmen i Vasa kommer vara koldioxidneutral från och med 2023. Både Vasa och Helsingfors har koldioxidneutral el. 

För tillfället håller vi på och utreder koldioxidavtrycket av våra hyresutrymmen by Arkadiagatan 28 i Helsingfors. 

I våra byggnader finns avfallssortering. 

Flygandet bland anställda och studeranden (vid praktik utomlands eller utbyte) är för tillfället största orsaken bakom våra koldioxidutsläpp. Vi har reviderat vår reseguide för att integrera hållbarhetsprinciper och vår ambition att bli koldioxidneutral i guiden. 

CO2 utsläpp 2018-2020 av flyg

Hanken har en Evenemangsguide för anställda för att kolla vilka steg du ska ta när det är dags att planera och genomföra evenemanget. Läsa mer om hållbara och inkluderande evenemang på Evenemangsguide.