Hanken Green Office

Hankens, Svenska handelshögskolans, miljöambitioner går ut på att minska och minimera de skador vi orsakar miljön och därmed handla på ett övergripande ekologiskt sätt i växelverkan med miljön.

Förutom att öka miljöhänsynen inom vår egen verksamhet upplever vi det som ytterst viktigt att Hanken i egenskap av högskola fungerar som förebild och utbildar de framtida påverkarna till ansvarsfulla personer som tar hänsyn till miljön. Med anledning av detta undertecknade Hanken år 2007 som första högskola i Finland principerna för ansvarsfull ekonomutbildning (PRME, Principles for Responsible Management Education), som stöds av FN.

Du kan läsa mer om Green Office-kriterierna på WWF:s webbsidor.https://wwf.fi/en/green-office/

För ytterligare information, kontakta Hanken Green Office, hankengreen@hanken.fi