Lämplighetstest och -analyser

För att försäkra sig om att den bästa kandidaten blir vald kompletteras allt oftare intervjuerna med psykologiska tester, s.k. lämplighetstester, för att bedöma sökandes lämplighet och kompetens för tjänsten.

För att försäkra sig om att den bästa kandidaten blir vald kompletteras allt oftare intervjuerna med psykologiska tester, s.k. lämplighetstester, för att bedöma sökandes lämplighet och kompetens för tjänsten.

Med hjälp av tester avser man att kunna bedöma också de sökandes begåvning, personlighet samt sociala färdigheter i stora drag. Med hjälp av testen avgörs ofta vem som blir kallad till personliga djupintervjuer.

  • Lämplighetstesterna och analyserna består oftast av skriftliga tester, situations- övningar, presentationer och intervjuer. Att förbereda sig för testet kan liknas med att förbereda sig för anställningsintervjun.
  • Kom ihåg att du blir testad just för det jobb du har sökt! Försök framhäva sådana egenskaper som efterfrågas hos den blivande tjänsteinnehavaren, men överdriv inte utan försök ge ett naturligt intryck. Man testar ditt "professionella jag".
  • De sökanden som orkar visa intresse under ett helt, ofta mycket långt test visar god uthållighet och förmåga att arbeta under stress. Du förbereder dig bäst för ett test genom god nattsömn och ärliga svar.
  • Ifall du inte blir utvald den här gången, ta hela sökprocessen med tester och intervjuer som en värdefull erfarenhet och övning!
  • Försök inte "bluffa eller svara taktiskt" i testet. Svara inte på frågorna så som du tror att arbetsgivaren eller konsulten vill att man skall svara. Var dig själv - svara ärligt. Att försöka "bluffa" tester och analyser slutar alltid med ett dåligt resultat.

Du har rätt att få feedback på ditt test - skriftlig eller muntligt. Be om feedback - du kanske lär dig något du har nytta av i jobbsökandet och ditt karriärval.