Kontaktuppgifter för ämnet handelsrätt

Kontaktuppgifter för ämnet handelsrätt. Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.

Ämnesansvarig för ämnet handelsrätt: Matti Kukkonen

Пользователи

Professor Emeritus
Professor Emeritus
Doctoral Researcher
Professor of Practice
Lecturer
Visiting Professor
Professor of Practice
Postdoctoral Researcher
Professor
Senior Fellow
Professor
Professor
Academy Research Fellows
Teacher (hourly paid)
Affiliated Researcher
Doctoral Researcher
Affiliated Researcher
Doctoral Researcher