Lediganslagna och beviljade stipendier

Lediganslagna stipendier
Stipendier att sökas hösten 2020

Hanken lediganslår personliga stipendier att sökas av forskare, forskarstuderande, undervisande personal, studerande samt nyligen utexaminerade alumner. Stipendierna finansieras av Stiftelsen Svenska handelshögskolan.

Forskare och lärare (arbetstid på minst 30% och med arbetsavtal tills vidare eller åtminstone fram till 30.06.2021. Även forskare med sammanhängande kortare arbetsavtal kan ansöka om stipendium.) för följande ändamål:

  • Forskningsterminer, heltidsforskning, konferenser, kurser och studiebesök utomlands fr.o.m. 1.1.2021 (om pandemiläget och Hankens reserekommendationer möjliggör utlandsbesök
  • deltagaravgift för virtuella konferenser, kurser eller liknande som organiseras av internationella vetenskapliga organisationer, nätverk eller utländska universitet
  • pedagogisk och facklig fortbildning
  • annat som främjar forskning och undervisning vid Hanken

Forskarstuderande för följande ändamål:

  • konferenser, kurser, tutorials och kollokvium utomlands fr.o.m. 1.1.2021 (om pandemiläget och Hankens reserekommendationer möjliggör utlandsbesök)
  • deltagaravgift för virtuella konferenser, kurser, tutorials och kollokvium som organiseras av internationella vetenskapliga organisationer, nätverk eller utländska universitet
  • vistelser vid utländska universitet eller forskningsinstitut
  • ev. andra ändamål inom forskarstudier (utomlands)

Notera att stipendier för heltidsstudier inte finansieras med Stiftelsens fonder.

Kandidat- och magisterstuderande samt alumner (personer som under de tre närmast föregående åren avlagt examen vid högskolan) för följande ändamål (fr.om. 1.1.2021 om pandemiläget och eventuella reserekommendationer möjliggör resor till dessa länder):

  • språkkurser i länder där tyska, spanska eller portugisiska talas
  • Summer Schools (gäller endast studerande, inte alumner) i länder där tyska, spanska eller portugisiska talas

Ansökningsförfarande

Sista ansökningsdagen är 11.10.2020 (kl 23.59). Ansökan görs via Stiftelsen Svenska handelshögskolans webbaserade ansökningstjänst.

Villkor för beviljandet av medel

Stiftelsens webbaserade ansökningstjänst

 

Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond