Lediganslagna och beviljade stipendier

Lediganslagna stipendier

-> ALLMÄNNA ANSÖKNINGSANVISNINGAR
 

Näringslivets fond:

 

Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond

 

 

För information om externa finansieringskällor för forskning och forskarstudier se här.

 

Beviljade stipendier

Beviljade stipendier 2019

 

Beslut 31.10.2019 Anställda:

 

Beslut 31.10.2019 Forskarstuderande:

 

Beslut 31.10.2019 Kand, Mag & Alumni:

 

 

Beslut 27.3.2019 Kandmag & alumn

 

Beslut 27.3.2019 Forskarstuderande

 

Beslut 27.3.2019 Anställda

 

Beviljade stipendier 2018

 

Beslut 24.10.2018 Kandmag & alumn

 

Beslut 24.10.2018 Forskarstuderande

 

Beslut 24.10.2018 Anställda

 

Rektors beslut om stipendier till anställda 12.4.2018

 

Rektors beslut om stipendier till kandmag och alumn 22.3.2018

Rektors beslut om stipendier till forskarstuderande 22.3 & 23.3.2018