Lediganslagna och beviljade stipendier

Nedan hittar du information om lediganslagna stipendier. Nedan hittar du även information om de senaste beviljade stipendierna.

Hanken lediganslår personliga stipendier att sökas av forskare, forskarstuderande, undervisande personal, studerande samt nyligen utexaminerade alumner. Stipendierna finansieras av Stiftelsen Svenska Handelshögskolan. Sökande som även har ansökt om medel för samma ändamål från andra externa finansieringskällor prioriteras. Sista ansökningsdagen är 30.9.2023. Mera information finns i utlysningen här:

Stiftelsen SHH har reserverat medel för finansiering av forskningsledigheter för 2023–2024. Målsättningen är att fortgående stöda Hankens internationalisering och utveckling genom att finansiera två forskningsledigheter à maximum 6 månader. Medlen är i första hand ämnade för att möjliggöra forskningsledigheter utomlands för heltidsarbetande professorer i fast arbetsförhållande på Hanken, i andra hand till biträdande professorer och forskardoktorer inom tenure track, och i tredje hand till övriga forskare och lärare. Sista ansökningsdagen är 30.9.2023. För mera information vänligen se utlysningen:

Ansökningar gällande inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se information om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond

Beluten skickas ut per e-post till samtliga sökande. Kontakta stipendieombudet (stipendieombud@hanken.fi) ifall du inte fått någon e-post. Kom ihåg att även kolla skräp-korgen!

Beviljade stipendier 2023


Beviljade stipendier 2022