Lediganslagna och beviljade stipendier

Stipendier att sökas samt beviljade stipendier

Delta i International Teachers Programme 2022

I enlighet med Hankens målsättning om internationalisering så erbjuds undervisande personal vid Hanken möjlighet att delta i International Teacher’s Programme 2022 som ordnas både virtuellt (modul 1) och face to face i Frankrike (modul 2). Intern deadline är 16.5.2021.

För mera information om ansökningskriterier och vem som kan söka se kungörelsen:

Ansökningar till Näringslivets fond om inbjudan av utländska föreläsare och forskare kan göras löpande under året. Se informationen om ansökningsförfarandet här:

https://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder/fonderna/naringslivets-fond