Tillgodoräkning och inkludering

Instruktioner för ansökan om ersättning och inkludering

Före du gör ansökan ska du noggrant läsa principerna för tillgodoräkning på vår webbsida Tillgodoräkning. Det är ditt eget ansvar att se till att du känner till reglerna för tillgodoräkning och att lämna in all dokumentation som krävs för att din ansökan ska kunna handläggas.

Det finns två olika sätt att ansöka om tillgodoräkning i Sisu: ersättande och inkluderande:

Du ska ansöka om ersättande om du har gått en kurs vid en annan finländsk högskola som direkt motsvarar en kurs på Hanken. I alla andra fall ska du ansöka om inkluderande.
Du ska ansöka om inkluderande om du vill tillgodoräkna en kurs från en utländsk högskola eller en kurs avlagd i Finland som inte direkt motsvarar en kurs på Hanken.

Innehåll

Anvisningar för ansökan om ersättande

 Följ dessa instruktioner endast om du har gått en kurs vid en annan finländsk högskola som direkt motsvarar en kurs på Hanken. I alla andra fall ska du ansöka om inkluderande.

1.    Öppna din studieplan i Sisu på sidan Studiestruktur och skrolla ner till det ställe där du satt in kursen du vill ersätta.
2.    Klicka på kurskoden för kursen du vill ersätta. Då öppnas ett popupfönster med kursinfo. Klicka på fliken Ersättande studier

1
2

3.    Nere på sidan under rubriken Tillgodoräknande finns knappen Till ansökan. När du klickar på den öppnas ansökan i ett popupfönster.

3

4.    Klicka på Fyll i uppgifter om studier eller kompetens, välj Utförda studier och klicka på Lägg till.

4
5

5.    Fyll i uppgifter om kursen du har avlagt: kursnamn, kurskod, den andra högskolans namn, prestationsdatum, antal studiepoäng, prestationsspråk, vitsord, vitsordsskala (t.ex. 1-5 eller underkänd/godkänd). 
Du kan välja om du kopierar in kursbeskrivningen i fältet Prestationens beskrivning eller om du bifogar den som bilaga i form av exempelvis en skärmdump. Av kursbeskrivningen ska framgå kursens mål, innehåll, nivå och eventuell litteratur. 
Observera att du ska ange kursens namn på det språk som du avlagt den. Du ska bifoga ett studieutdrag från den andra högskolan där kursens namn framgår på det språket.

6

Om du har avlagt två kurser vid samma högskola som du anser att tillsammans kan ersätta en kurs vid Hanken kan du vid behov lägga till uppgifter om den andra kursen på samma sätt som för den första.
6.    Bifoga bilagor genom att klicka Välj filer eller genom att dra filerna till det grå fältet där det står Dra filer hit för att bifoga. Klicka sedan på Fortsätt.
Du ska alltid bifoga en kursbeskrivning och ett officiellt studieutdrag från den högskola där du avlagt kursen du vill tillgodoräkna till din ansökan. Alternativt kan du lägga till en länk kursens beskrivning på tjänsten Min Studieinfo i fältet Prestationens beskrivning. Kontrollera att länken innehåller de korrekta prestationsuppgifterna. Lägg vid behov även till övriga bilagor som stöder din ansökan. 
Utan studieutdrag eller länk till Min studieinfo och kursbeskrivning kommer din ansökan inte att behandlas. 

7

7.    Välj att du vill informeras om beslutet elektroniskt via Sisu. Vi skickar inte beslut per post. Klicka på Skicka in ansökan.
Du får en notifikation om beslutet i Sisu. Du ser även dina ansökningar med beslut under din profil på fliken Ansökningar och begäranden. Om din ansökan godkänns visas kursen som godkänd i din studieplan.

8

Tillbaka upp

Anvisningar för ansökan om inkludering

 Följ dessa instruktioner endast om du gått en kurs vid en utländsk högskola eller utfört en kurs i Finland som inte direkt motsvarar en kurs på Hanken.

OBS! Du ska göra en skild ansökan för varje kurs du vill inkludera.

  • Ansökan om inkludering via studieutkast - Om du redan satt in kursen du tänkt inkludera i din studieplan som ett studieutkast kan du göra ansökan om inkludering via studieutkastet. Då syns den tillgodoräknade kursen direkt i din studieplan på det ställe där studieutkastet tidigare fanns.
  • Ansökan om inkludering utan studieutkast - Du kan även ansöka om inkludering utan att göra ett studieutkast först. Då ska du själv komma ihåg att placera in den tillgodoräknade kursen på rätt ställe i din studieplan efter att din ansökan godkänts.
Ansökan om inkludering via studieutkast

1.    Öppna din studieplan i Sisu på sidan Studiestruktur och skrolla ner till det ställe där du satt in ditt studieutkast för kursen du vill inkludera.
2.    Klicka på länken Studieutkast. Då öppnas ett popupfönster. Klicka på Föreslå prestation.

9
10

3.    Välj Jag ansöker om inkludering av tidigare förvärvad kompetens och klicka på Fortsätt.

11

4.    Kontrollera att du gett ett logiskt namn åt din prestation i utkastskedet. Om inte, ändra det till namnet på den kurs du avlagt vid den andra högskolan. Om ansökan gäller en kurs du avlagt under utbytet, skriv ordet "UTBYTE" före kursnamnet, exempelvis ”UTBYTE: Starting Up”. (Om du är EMLYON-double degree-studerande eller avlagt ett QTEM-utbyte ska du i stället skriva "DOUBLE DEGREE" eller "QTEM" före kursnamnet). Klicka sedan på Fortsätt.

5.    Klicka på Fyll i uppgifter om studier eller kompetens, välj Utförda studier och klicka på Lägg till.

12
13

6.    Fyll i uppgifter om kursen du har avlagt: kursnamn, kurskod, den andra högskolans namn, prestationsdatum, antal studiepoäng, prestationsspråk, vitsord, vitsordsskala (t.ex. 1-5 eller underkänd/godkänd).
Du kan välja om du kopierar in kursbeskrivningen i fältet Prestationens beskrivning eller om du bifogar den som bilaga i form av exempelvis en skärmdump. Av kursbeskrivningen ska framgå kursens mål, innehåll, nivå och eventuell litteratur. 
Observera att du ska ange kursens namn på det språk som du avlagt den. Du ska bifoga ett studieutdrag från den andra högskolan där kursens namn framgår på det språket. Du som varit på utbyte vid ett av Hankens samarbetsuniversitet behöver inte ladda upp ett studieutdrag eller betyg i inkluderingsansökan.

14

7.    Bifoga bilagor genom att klicka på Välj filer eller genom att dra filerna till det grå fältet där det står Dra filer hit för att bifoga. Klicka sedan på Fortsätt.
Du som varit på utbyte vid ett av Hankens samarbetsuniversitet behöver inte ladda upp ett studieutdrag eller betyg i inkluderingsansökan. Annars ska du alltid bifoga en kursbeskrivning och ett officiellt studieutdrag från den högskola där du avlagt kursen du vill tillgodoräkna till din ansökan. Alternativt kan du lägga till en länk till kursens beskrivning på tjänsten Min Studieinfo i fältet Prestationens beskrivning. Kontrollera att länken innehåller de korrekta prestationsuppgifterna. Lägg vid behov även till övriga bilagor som stöder din ansökan. 
Utan studieutdrag eller länk till Min studieinfo och kursbeskrivning kommer din ansökan inte att behandlas (gäller inte utbytesstudier vid Hankens samarbetsuniversitet). 

15

8.    Välj att du vill informeras om beslutet elektroniskt via Sisu. Vi skickar inte beslut per post. Klicka på Skicka in ansökan.
Du får en notifikation om beslutet i Sisu. Du ser även dina ansökningar med beslut under din profil på fliken Ansökningar och begäranden. Om din ansökan godkänns visas kursen som godkänd i din studieplan.

16

Ansökan om inkludering utan studieutkast

1.    Öppna din studieplan i Sisu på sidan Studiestruktur och klicka på menyn med tre punkter uppe till höger på sidan. Välj alternativet Ansök om inkludering av tidigare förvärvad kompetens i menyn.

17

2.    Välj var i studieplanen du planerar att inkludera kursen genom att klicka på Välj en plats för prestationen i din studieplan, välj den rubrik där du vill inkludera kursen och klicka på Välj
Observera att valet av rubrik här inte ännu är ett godkännande för att kursen faktiskt kan placeras under den rubriken i studieplanen, förutom om du placerat kursen under "Valfria studier". Ifall du placerar kursen under en rubrik som inte tillåter fullt valfria kurser kommer din studieplan att vara i mot reglerna-statuset. Om du exempelvis vill räkna kursen till ditt huvudämne eller biämne ska du efter att kursen inkluderats ansöka om avvikelse i studieplanen för ämnet ifråga. Först då avgörs huruvida du kan räkna kursen till ämnet.

18
19

3.    Ange namnet på kursen du vill inkludera i fältet Prestationens namn. Om ansökan gäller en kurs du avlagt under utbytet, skriv ordet "UTBYTE" före kursnamnet, exempelvis ”UTBYTE: Starting Up”. (Om du är EMLYON-double degree-studerande eller avlagt ett QTEM-utbyte ska du i stället skriva "DOUBLE DEGREE" eller "QTEM" före kursnamnet). Klicka sedan på Fortsätt

20

4.    Klicka på Fyll i uppgifter om studier eller kompetens, välj Utförda studier och klicka på Lägg till

21
22

5.    Fyll i uppgifter om kursen du har avlagt: kursnamn, kurskod, den andra högskolans namn, prestationsdatum, antal studiepoäng, prestationsspråk, vitsord, vitsordsskala (t.ex. 1-5 eller underkänd/godkänd).
Du kan välja om du kopierar in kursbeskrivningen i fältet Prestationens beskrivning eller om du bifogar den som bilaga i form av exempelvis en skärmdump. Av kursbeskrivningen ska framgå kursens mål, innehåll, nivå och eventuell litteratur. 
Observera att du ska ange kursens namn på det språk som du avlagt den. Du ska bifoga ett studieutdrag från den andra högskolan där kursens namn framgår på det språket. Du som varit på utbyte vid ett av Hankens samarbetsuniversitet behöver inte ladda upp ett studieutdrag eller betyg i inkluderingsansökan.

23

6.    Bifoga bilagor genom att klicka Välj filer eller genom att dra filerna till det grå fältet där det står Dra filer hit för att bifoga. Klicka sedan på Fortsätt.
Du som varit på utbyte vid ett av Hankens samarbetsuniversitet behöver inte ladda upp ett studieutdrag eller betyg i inkluderingsansökan. Annars ska du alltid bifoga en kursbeskrivning och ett officiellt studieutdrag från den högskola där du avlagt kursen du vill tillgodoräkna till din ansökan. Alternativt kan du lägga till en länk till kursens beskrivning på tjänsten Min Studieinfo i fältet Prestationens beskrivning. Kontrollera att länken innehåller de korrekta prestationsuppgifterna. Lägg vid behov även till övriga bilagor som stöder din ansökan. 
Utan studieutdrag eller länk till Min studieinfo och kursbeskrivning kommer din ansökan inte att behandlas (gäller inte utbytesstudier vid Hankens samarbetsuniversitet). 

24

7.    Välj att du vill informeras om beslutet elektroniskt via Sisu. Vi skickar inte beslut per post. Klicka på Skicka in ansökan.
Du får en notifikation om beslutet i Sisu. Du ser även dina ansökningar med beslut under din profil på fliken Ansökningar och begäranden. Om din ansökan godkänns visas kursen som godkänd i din studieplan.

16

Tillbaka upp

Komplettera ansökan

Ifall din ansökan om ersättning eller inkludering har returnerats för komplettering, får du en notifikation om det på framsidan i Sisu. Genom att öppna notifikationen kommer du till ansökan.

Överst på ansökan finns det en gul låda med information om varför ansökan har returnerats för komplettering.

Ansökan returnerad för komplettering

Klicka på Komplettera ansökan överst på sidan för att göra ändringarna. Följ instruktionerna som getts i den gula lådan, och fyll i ansökan på vanligt sätt och skicka in den.

Komplettera ansökan-knapp

Tillbaka upp

Personlig prestation

Du kan i vissa fall få studiepoäng via en sk. personlig prestation. Du ska inte göra denna ansökan själv i Sisu, utan kontakta läraren i stället.

En personlig prestation är en prestation vid Hanken, som inte faller inom någon specifik kurs vid Hanken. Det är alltså inte frågan om en tillgodoräkning, utan om "extra" studiepoäng du kan få genom att diskutera om ett prestationssätt med läraren. Läraren är inte bunden till att möjliggöra personliga prestationer. Läraren sköter registreringen av prestationen via ämnets amanuens efter att den studerande utfört prestationen på överenskommet sätt.

Tillbaka upp

Tags