Finländsk studentexamen

På den här sidan hittar du poängtabellerna för finländsk studentexamen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning.

I betygsantagningen ges poäng för vitsorden i studentexamen. 

För att kunna ha möjlighet att bli antagen i betygsantagningen inom ramen för den gemensamma antagningen till ekonomutbildning måste den sökande få minst 77 betygspoäng, och dessutom uppfylla tröskelkravet på godkänt vitsord i matematik (lång eller kort).

Poäng ges för fem ämnen:

  • Modersmål
  • Matematik  (lång eller kort)
  • Det språk som ger sökande de högsta poängen samt
  • De två ämnen som ger sökande de högsta poängen

Om en sökande saknar något av ovannämnda ämnen får hen inga poäng för det ämnet. Sökanden beaktas ändå i betygsantagningen om tröskelkriterierna uppfylls.

Poäng ges endast en gång per ämne. Man kan endast få poäng för lång eller kort matematik.

Sökanden kan få poäng för flera olika språk.

Maximalt poängantal: 154,0

Poängtabell för betygsantagningen

EKONOMIUTBILDNING

L

E

M

C

B

A

modersmål*

33

27,5

22

16,5

11

5,5

Matematik (lång eller kort)

matematik, lång

36,1

30

24

18

12

6

matematik, kort

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Det språk som ger de högsta poängen

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

De två ämnen som ger de högsta poängen

biologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

filosofi

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

fysik

26,5

22

17,6

13,2

8,8

4,4

historia

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

kemi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

språk, långt

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

språk, medellångt

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

språk, kort

22,6

18,9

15,1

11,3

7,5

3,8

geografi

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

psykologi

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

hälsokunskap

17,3

14,4

11,5

8,7

5,8

2,9

religion/livsåskådningskunskap

24,5

20,4

16,3

12,2

8,2

4,1

samhällslära

20

16,7

13,3

10

6,7

3,3

övriga realämnen**

22,4

18,6

14,9

11,2

7,5

3,7

* modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk. Om den sökande har avlagt två prov som bygger på lärokursen för modersmål, beaktas det ena (det som ger högre poäng) som modersmål och det andra som språk, lång lärokurs.
** EB-, IB-, RP-/DIA-examensämnen som inte har någon motsvarighet i den finländska studentexamen poängsätts enligt punkten övriga realämnen.

För realprov som skrivits enligt gammalt förfarande ges inga poäng.

Här finns info om hur du konverterar EB, IB och RP/DIA vitsord. 

Bilagor

Om du har avlagt en finländsk studentexamen år 1990 eller senare (också de som blir studenter under ansökningsvåren) får vi studentexamensresultatet direkt från Studentexamensnämnden och du behöver alltså inte lämna in ditt studentbetyg separat till oss.

Du som ej gått svenskspråkig gymnasium i Finland måste dock bevisa dina språkkunskaper i svenska, och eventuellt lämna in en bilaga över det, alternativt anmäla dig till vårt språkprov i svenska. Läs mera här.

Lämna in din ansökan senast 30.3.2022 kl. 15.00 via studieinfo.fi. När du fyller i ansökningsblanketten får du information om vilka bilagor du ska ladda upp till din ansökan.

Ladda upp eventuella bilagor senast 6.4.2022 kl. 15.00 i studieinfo.fi!