Ansvarsfull organisering 

Head
Ansvarsfull organisering (Responsible Organising, RO) är ett ämnesgemensamt forskningsområde och är ett av styrkeområdena på Hanken. Detta område utvärderades som kategori A (forskning av högsta internationella standard) av en internationell extern utvärderingspanel 2018.

RO Logo


Ansvarsfull organisering (RO) motsvarar forskningsområden om socialt och miljömässigt ansvar, kön inklusive, mångfald och hållbarhet, både inom organisationer och i organisatorisk påverkan på samhället.

I linje med Hankens strategi för forskning uppmuntrar RO "samarbete mellan Hankens kompetenscenter om projekt med social påverkan" (Hanken 2025 delstrategi för forskning), eftersom den fokuserar på de synergistiska skärningspunkterna mellan tre forskningsinstituten CCR (Centre for Corporate), GODESS (Genus, Organization, Diversity, Equality and Social Sustainability in Transnational Times) och HUMLOG (the Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute).

Hanken valdes till FN:s PRME Champion School för år 2018, vilket signalerar dess globala ledarroll inom ansvar och hållbarhet, vilket inkluderar ett åtagande att "vidta transformativa åtgärder för att integrera hållbara utvecklingsmål (SDGs) över läroplan, forskning och partnerskap." RO sedimenterar dessa strategiska internationella forskningsåtaganden.

ANSVARSFULL: Gemensamt för RO-forskning är ett avvisande av idén om att moraliska angelägenheter och affärsbeslut är något separat. Inom RO är istället etik/moral och affärer oskiljaktiga, sammanflätade och sammanlänkade. Samtidigt som vi inser gränserna för "ansvar" som betecknare, kan vår forskning väcka frågor och ge några svar, medan vi erkänner att samhälleliga ojämlikheter är komplexa, mångfacetterade och intersektionella.

ORGANISERING: RO fokuserar på "organisering" snarare än på "organisation",  och majoriteten av forskningen betecknar ansvarsfullhetens performativitet - hur människor gör saker och organiserar för transformativ handling. Exempel på detta är organisering av företag och andra samhällsaktörer, samt organisering av försörjningskedjor och nätverk.