Sökhandledning

Behöver du hjälp med att hitta information för din avhandling eller dina studier? 

Boka en informationsspecialist! Vi hjälper dig med informationssökning t.ex. att hitta sökord, använda smarta sökmetoder och få tips på relevanta databaser. Du kan också få hjälp med att hantera referenser eller med att formatera din avhandling. Vi erbjuder även handledning för forskare och personal, i frågor rörande publicering, hantering av forskningsdata och Haris-portalen. 

Boka din tid via vår bokningskalender Opens in new window . Kalendern visar vilka tjänster vi erbjuder handledning i, och vilka tider som är lediga. 

Delta också i bibliotekets kortkurser och workshops. Vi ordnar kurser i informationssökning, referenshantering, finansiella databaser och Office program. Kolla också guiderna för informationssökning.

 

Kurser i informationssökning

Biblioteket erbjuder kortkurser och workshopar i informationssökning och relaterade ämnen. Återkommande teman är informationssökning för avhandling, referenshantering, kurser i finansiella databaser och formatering i Word.

Har du frågor om kurser och handledning i informationssökning? Mejla då till biblioteket@hanken.fi.

Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar Opens in new window
För att utanför Hankens nätverk nå artiklar i licensbelagda databaser via Google Scholar måste du aktivera bibliotekslänkar.

Database Search Tips Opens in new window MIT Libraries.

Se även bibliotekets Libguider för mer söktips Opens in new window .

Ontologier och ämnesordsregister (tesaurer)

Termlistorna hjälper dig att hitta sökord då du söker i bibliotekskataloger och andra databaser.

Finto Opens in new window  är en finländsk tesaurus- och ontologitjänst, som innehåller ontologier och ämnesordsregister inom olika ämnesområden. Här hittar du bl.a. Allfo Opens in new window - allmän finländsk ontologi som är en trespråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp.

Riksdagsbibliotekets ämnesordslista EKS Opens in new window
Ämnesordsregister inom juridik och samhällsvetenskap.

Databaserna Business Source Complete (Ebsco), ABI/Inform och PsychArticles - Thesaurus (ProQuest) har egna ämnesordsregister som kan användas för hjälp med sökord.

Kontaktuppgifter

Helsingfors

Sarah Hagström
+358 (0)40 3521 408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Vilhelm Lönnberg
+358(0)50 5930 710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi