Sökhandledning

Behöver du hjälp med att hitta information för din avhandling eller dina studier? 

Boka en informationsspecialist! Vi hjälper dig med informationssökning t.ex. att hitta sökord, använda sökmetoder och få tips på relevanta databaser. Du kan också få hjälp med att hantera referenser eller med att formatera din avhandling.

Du kan boka tid för handledning enskilt eller i grupp. Föreslå gärna ett par preliminära datum för handledningen. Beskriv i korthet det ämne du vill ha hjälp med och vilka sökord och databaser du redan har använt. 

Mejla oss på adressen biblioteket@hanken.fi.

Vi kontaktar dig så snart som möjligt och kommer överens om tiden.

Delta också i bibliotekets kortkurser. Vi ordnar kurser i informationssökning, referenshantering, finansiella databaser och Office program. Kolla också guiderna för informationssökning.

Varje höst arrangeras även en Skrivkväll med workshopar som stöder i referensteknik, informationssökning, formatering och hur man kommer igång med det akademiska skrivandet.

Kurser i informationssökning

Biblioteket erbjuder kortkurser och workshopar i informationssökning och relaterade ämnen. Återkommande teman är informationssökning för avhandling, referenshantering, kurser i finansiella databaser och formatering i Word.

Har du frågor om kurser och handledning i informationssökning? Mejla då till biblioteket@hanken.fi.

Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar
För att utanför Hankens nätverk nå artiklar i licensbelagda databaser via Google Scholar måste du aktivera bibliotekslänkar.

Database Search Tips MIT Libraries.

Vad är Google Scholar? Blekinge tekniska högskola

Ontologier och ämnesordsregister (tesaurer)

Termlistorna hjälper dig att hitta sökord då du söker i bibliotekskataloger och andra databaser.

Finto
Finländsk tesaurus- och ontologitjänst, som innehåller ontologier och ämnesordsregister inom olika ämnesområden. Här hittar du bl.a. Allfo - allmän finländsk ontologi som är en trespråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp.

Riksdagsbibliotekets ämnesordslista EKS
Ämnesordsregister inom juridik och samhällsvetenskap.

Databaserna Business Source Complete (Ebsco), ABI/Inform och PsychArticles - Thesaurus (ProQuest) har egna ämnesordsregister som kan användas för hjälp med sökord.

Kontaktuppgifter

Helsingfors

Sarah Hagström
+358 40 352 1408
sarah.hagstrom@hanken.fi

Vilhelm Lönnberg
+358(0)50 5930 710
vilhelm.lonnberg@hanken.fi

Vasa
Susanne Holmlund
+358 (0)50 407 3798
susanne.c.holmlund@hanken.fi