Sökverktyg

-

Guider i informationssökning

Hankens sökguider
Informationssökning Guide i informationssökning, som utgör en del av IKT-körkortet. Utarbetat av Helsingfors universitet och Hanken.

Aktivera bibliotekslänkar i Google Scholar
För att utanför Hankens nätverk nå artiklar i licensbelagda databaser via Google Scholar måste du aktivera bibliotekslänkar.

Westlaw - utbildning i Westlaw med Tom Delsaer, Senior Internatioal Trainer

Övriga sökguider
Stora sökguiden - interaktiv kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information. Blekinge tekniska högskola
IK-grund Lunds universitets bibliotek
Informationskompetens: självstudier på nätet. Lunds universitet, Universitetsbiblioteket
Database Search Tips MIT Libraries.

Vad är Google Scholar? Blekinge tekniska högskola

Ontologier och ämnesordsregister (tesaurer)

Termlistorna hjälper dig att hitta sökord då du söker i bibliotekskataloger och andra databaser.

Allfo - allmän finländsk ontologi
(på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller främst allmänbegrepp.

Helecon asiasanasto
Ämnesord på finska och engelska inom det ekonomiska området. I bibliotekskatalogen Hanna används engelska ämnesord ur Helecon asiasanasto. Upprätthålls av handelshögskolan vid Aaltouniversitetet.

Finto
Finländsk tesaurus- och ontologitjänst, som innehåller ontologier och ämnesordsregister inom olika ämnesområden.

Riksdagsbibliotekets ämnesordslista EKS
Ämnesordsregister inom juridik och samhällsvetenskap.

Databaserna Business Source Complete (Ebsco), ABI/Inform och PsychArticles - Thesaurus (ProQuest) har egna ämnesordsregister som kan användas för hjälp med sökord.