Forskningsfinansiering

Två personer som deltar i ett online utbildningstillfälle.
På dessa sidor hittar du information om forskningsfinansiering riktad till dem som forskar vid Hanken.

Hankens forskningsservice stöder Hankens forskare i frågor som rör forskningsfinansiering och projektansökningar. Vi sprider information om aktuella utlysningar, identifierar lämpliga finansiärer och erbjuder praktiskt stöd under hela ansökningsprocessen.

Vårt mål är att stötta alla Hankens forskare i att skapa forskningsprojekt av hög internationell kvalitet, utveckla nya värdefulla forsknings- och innovationspartnerskap samt stärka forskningens samhälleliga inverkan.

Kontakt

Om du är intresserad av att planera nya forskningsprojekt, kontakta forskningsservice på research@hanken.fi eller någon av oss i teamet.

Hankens forskningsservice koordinerar alla projektansökningar där beviljade medel administreras av högskolan. Vi önskar att ni informerar oss om en större (konsortium / internationell) projektansökan två månader före sista ansökningsdag. För övriga ansökningar räcker det med en månads varsel.

Sidorna nedan är interna. Vi rekommenderar att du loggar in för att komma åt all information.

 

 
Tidtabell ikon

Aktuella utlysningar

Behöver du finansiering för din forskning? Aktuella utlysningar publiceras i Research Funding bloggen.

Läs mer

 
 
Money icon

Nationella finansiärer

De viktigaste nationella forskningsfinansiärerna, inklusive fonder och stiftelser, finns samlade här.

Läs mer

 
 
Utbytesstudier ikon

Internationella finansiärer

Bekanta dig med de viktigaste källorna för internationell forskningsfinansiering. Här hittas information om t.ex. ERC och Horizon Europe.

Läs mer

 
 
Samhällsansvar ikon

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan

Stiftelsen beviljar stipendier åt högskolans lärare, forskare och studerande.

Läs mer