Kandidatutbildning på engelska

Studenter framför Hanken och texten "Välkommen till Hankens Bachelor in Business!"
Låter ekonomistudier i världens lyckligaste land, i hjärtat av Helsingfors intressant? Låter en unik upplevelse i en trygg och dynamisk miljö och en högt uppskattad utbildning lockande? Vill du studera på engelska i en både finlandssvensk och internationell miljö? Ifall du svarade ja på någon av dessa frågor så kan Hankens nya engelskspråkiga kandidatprogram, Bachelor in Business, vara något för dig! Är du intresserad av programmet eller vill du ha mer information om det? Läs mer om programmet via länkarna nedan och fyll i formuläret som hittas längst ner på sidan (på engelska) så återkommer vi!

Ansökan till Hankens engelskspråkiga program (med studiestart hösten 2024) är nu avslutad. 

 

Svenska handelshögskolan är en ledande högskola med 110 års erfarenhet av forskning och utbildning inom ekonomi. Hanken har de tre mest ansedda internationella ackrediteringarna EQUIS, AACSB och AMBA som endast en procent av handelshögskolorna i världen har uppnått. Du kan läsa mer om Hanken här.

Vill du få uppdateringar om programmet? ➜

Svenska handelshögskolan, eller Hanken, är mycket mer än bara en ledande handelshögskola. Hanken är en unik handelshögskola på många sätt: 

  • Hanken är en högt rankad handelshögskola. Vi erbjuder kandidat-, magister- och doktorandprogram som är högt uppskattade både i Finland och internationellt. Hanken har över 15 000 alumner i 70 olika länder. 
  • Hanken erbjuder alla kandidatstuderande en utbytesplats vid en av våra drygt 100 partneruniversitet i 35 olika länder. Som en del av vår sanna internationella karaktär strävar vi efter att våra studenter genom en utlandsvistelse ska förbättra sin interkulturella förståelse och bekanta sig med affärskulturen i andra länder. 
  • Hanken är en relativt liten handelshögskola med cirka 2700 studenter, vilket betyder att samhörigheten och gemenskapen är unik. Alla känner varandra och en sann Hankenanda råder både i Helsingfors och Vasa. Detta skapar en varm och trygg omgivning för våra studenter. Att vara relativt liten betyder även att studenterna har en nära relation till undervisande personal. 
  • Hanken har en stark alumngemenskap och alumnerna är mycket engagerade i handelshögskolan och dess studenter. Vi arrangerar cirka tio evenemang för våra alumner om året, varav Hankendagen är det största alumnevenemanget. Gemenskapen och de breda nätverk som våra studenter bygger upp under sin studietid varar livet ut. Många av våra alumner deltar även i vårt mentorskapsprogram för våra studenter varje år. 
  • Hanken arbetar nära med det finländska näringslivet och har flera samarbets- och partnerföretag. Detta ger oss möjligheten att redan i ett tidigt skede introducera våra studenter till arbetslivet och praktiska arbetsrelaterade uppgifter. Våra partnerföretag erbjuder inte enbart gästföreläsningar och exempeluppgifter till våra studenter, utan gör även kontinuerligt rekryteringsbesök på Hanken.  

Hankens Bachelor in Business kommer bestå av flera olika element. Vi jobbar ännu med detaljerna kring programmet men vi kommer att hålla den här sidan uppdaterad med den nyaste informationen.  

Vi kan redan i det här skedet informera om att programmet kommer vara treårigt och bestå av 180 studiepoäng. Till examen kommer höra både obligatoriska grundkurser och valfria kurser samt kurser i huvudämnet. Studenter som avlagt Hankens Bachelor in Business har automatisk studierätt till Hankens magisterprogram. Vi kommer även kräva kunnande i engelska och programmet består även av språkstudier.  

Vill du få uppdateringar om programmet? ➜

Ansökningsperioden till det engelskspråkiga kandidatprogrammet öppnar 3 januari 2024 kl. 8.00 och håller på till den 17 januari kl. 15.00 och är del av den nationella gemensamma första ansökan. Vi publicerar antagningsresultaten senast i maj 2024 och studiestarten blir under hösten 2024 (oftast i slutet av augusti). 

Du kan läsa mera om antagningen här (på engelska). 

Vill du få uppdateringar om programmet? ➜

Välkommen, eller Tervetuloa på finska, att studera till Finland och vår huvudstad Helsingfors!  

Finland (Suomi på finska) är Europas sjunde största land, sett till yta. Finland har en population på cirka 5,5 miljoner varav cirka 1,5 miljoner bor i Helsingforsområdet och cirka 5% av populationen pratar svenska som modersmål.  

Finland är världens lyckligaste land och världens näst bästa land när det kommer till jämlikhet. Vi är även det näst minst korrupta landet i världen och ett naturnära land, precis som resten av de nordiska länderna.  

Helsingfors är Finlands huvudstad och världens tredje bästa stad att bo i. Helsingfors är världens näst säkraste stad och världens bästa stad när det kommer till balans mellan arbetsliv och privatliv. Hanken finns i hjärtat av Helsingfors, i Främre Tölö, rakt invid stadskärnan och bredvid Sandudds strand.  

Du kan läsa mer om Helsingfors och Finland här (på engelska).

 

Se hela serien Unwrapping Finland här.

Studenterfarenheter

Se mera videon här