Franska

Menton i Frankrike
På denna sida hittar du information om studier i fransk affärskommunikation på Hanken.

Välkommen till franska avdelningens sidor!

Genom att studera franska kommer du att upptäcka ett språk som ofta beskrivs som "kärlekens språk" som vackert, melodiöst och rikt. 

Franska är också ett kulturspråk; det är det internationella språket för matlagning, mode, teater, bildkonst, dans och arkitektur. Att kunna franska är att ha tillgång till originalversionerna av de stora texterna i den franska litteraturen, men också till film och sång.

Språket talas över hela världen, och franska är ett viktigt språk för internationell kommunikation. Det är det femte mest talade språket i världen, med 321 miljoner frankofoner på fem kontinenter. Den franskspråkiga gemenskapen omfattar 70 stater och regeringar. Franska är också det mest inlärda främmande språket efter engelska.

Franska är både ett arbetsspråk och ett av de två officiella språken i flera internationella organisationer: FN, Unesco, Nato, Europeiska unionen, Internationella olympiska kommittén och Internationella Röda Korset. Det är också språket i flera internationella rättsliga organ.

Att lära sig franska är en tillgång för en framgångsrik yrkeskarriär. Som världens femte största handelsmakt är Frankrike en viktig ekonomisk och diplomatisk partner. Att tala franska är därför en tillgång för att hitta ett jobb hos de många franska multinationella företagen inom olika sektorer (distribution, bilindustri, lyx, flygteknik...)

Ett språk som öppnar världen: efter engelska och tyska är franska det tredje språket på Internet.

Franskan är ett språk för att tänka och debattera. Det är ett analytiskt språk som strukturerar tänkandet och utvecklar kritiskt tänkande. Det är de stora filosofernas (Descartes, Sartre och Derrida) och de berömda vetenskapsmännens (Pierre och Marie Curie, Pasteur och Charpak) språk.

Genom att lära sig franska lär sig studeranden också att argumentera och presentera olika åsikter. Detta är färdigheter som du kommer att ha direkt nytta av i diskussioner och affärsförhandlingar.

Franska är ett språk som underlättar inlärning av andra språk: om du lär dig franska kan du upptäcka andra latinska språk som spanska, katalanska, italienska, portugisiska, brasilianska och romerska, men även engelska eftersom franskan har bidragit till det nuvarande engelska ordförrådet.

Ikon grupp

Integration and relevance was awesome. The topic material was useful and was actually applicable in a business context, unique for a business course.

Studerande från Självstudiemodulen 5215-B-2 våren 2022

Studier i franska

Alla kurser i franska har tyngdpunkt på affärskommunikation. Men även kulturella och yrkesmässiga ämnen diskuteras för att få en bättre förståelse för den franska kulturen i vardagen och i affärslivet.

Kurserna är öppna för Hankens kandidat- och magisterstuderande, både i Helsingfors och Vasa campus. De är också öppna för icke-examensstuderande.

De 15 kurser som erbjuds täcker CEFR-nivåerna A1 (nybörjare) till B2 (medelnivå). Om du har studerat franska som ett B2-språk i gymnasiet och skrivit franska i studentexamen kan du börja på nivå Franska III (5215-A). Om du har studerat franska i gymnasiet (B3-språk), börja på nivå Franska II (5214-A). Om du är nybörjare ska du börja på nivå Franska I (5213-A).

Franska som biämne

Kandidat- och magisterstuderande kan läsa Fransk affärskommunikation som biämne, med ett brett kursutbud. För detta krävs 25 SP, som kan genomföras på 2 eller 3 år bland de föreslagna kurserna vid Hanken. Ifall extra kurser behövs kan dessa även tas vid Aalto-universitetet. Läs mer om att studera franska som biämne här.

Kursutbud inom franska

Franska avdelningen erbjuder tre olika typer av kurser:

1) 6 Kurser med Kontakttimmar kurser om 3 SP
2) 7 Självstudiemoduler om 2 SP (3 SP för 5226 - Franska IV-A-2)
3) 2 Each One Teach One om 2 SP 

Kurserna med Kontakttimmar ges i hybridform: undervisning och inlärning i klassrummet och/eller online två gånger i veckan, 1 timme och 30 minuter per föreläsning.

Självstudiemodulerna online kan komplettera kurserna med Kontakttimmar (3 + 2 ECTS) eller tas separat (2 ECTS). I självstudiekurserna används samma material som i kurserna med kontakttimmar, men dessa kurser omfattar inte fysiska timmar med lärare. Studenterna studerar i sin egen takt under veckan och måste slutföra specifika uppgifter varje vecka.

Each one teach one innebär att en student med engelska, finska, ryska, spanska, svenska eller tyska som modersmål lär sig franska och en student med franska som modersmål lär sig engelska, finska, ryska, spanska, svenska eller tyska. Båda lär av varandra. Den ansvariga läraren ser till att studenterna arbetar i enlighet med ett bestämt schema.

Under rullgardinerna nedan öppnar sig kursutbudet inom franska avdelningen. Du kan även se ifall kurserna går i Helsingfors, Vasa eller på båda orterna. Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna omnämns i Sisu. Genom att skriva in kurskoden i sökfältet i Sisu kan du läsa mer om kursen samt se om den är topputvärderad.

Kurser som ges på hösten P1 – P2:

5213-A Franska I A - Travailler en français en entreprise 1 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR A.1.1 – Hybrid kurs – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5213-A-2 Franska I A 2 - Travailler en français en entreprise 1 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.1.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5214-A Franska II A - Travailler en français en entreprise 2 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR A.2.1 – Hybrid kurs – Topputvärderad

5214-A-2 Franska II A 2 - Travailler en français en entreprise 2 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.2.1– Hybrid kurs – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5215-A Franska III A - Travailler en français en entreprise 3 A (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR B.1.1 – Hybrid kurs

5215-A-2 Franska III A 2 - Travailler en français en entreprise 3 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR B.1.1 – Rektorsbelönad

5226 Franska IV A 2 - Travailler en français en entreprise 4 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (3 SP) (ny modul)

5225 Each one teach one - Franska (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

Kurser som ges på våren P3 – P4:

5213-B Franska I B - Travailler en français en entreprise 1 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR A.1.2 – Hybrid kurs – Topputvärderad

5213-B-2 Franska I B 2 - Travailler en français en entreprise 1 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.1.2 – Topputvärderad

5214-B Franska II B - Travailler en français en entreprise 2 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR A.2.2 – Hybrid kurs

5214-B-2 Franska II B 2 - Travailler en français en entreprise 2 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) –CEFR A.2.2 – Topputvärderad

5215-B Franska III B - Travailler en français en entreprise 3 B (Helsingfors – Vasa) (3 SP) – CEFR  B.1.1 – Hybrid kurs – Topputvärderad

5215-B-2 Franska III B 2 - Travailler en français en entreprise 3 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP)  – CEFR B.1.1 – Topputvärderad

5225 Each one teach one - Franska (Helsingfors – Vasa) (2 SP)

Sommarkurser S2 och S1:

Alla självstudiemoduler i den övre listan är tillgängliga igen under sommarperioderna.

5213-A-2 Franska I A 2 - Travailler en français en entreprise 1 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.1.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5213-B-2 Franska I B 2 - Travailler en français en entreprise 1 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.1.2 – Topputvärderad

5214-A-2 Franska II A 2 - Travailler en français en entreprise 2 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.2.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

5214-B-2 Franska II B 2 - Travailler en français en entreprise 2 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR A.2.2 – Topputvärderad

5215-A-2 Franska III A 2 - Travailler en français en entreprise 3 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR B.1.1 – Rektorsbelönad

5215-B-2 Franska III B 2 - Travailler en français en entreprise 3 B 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (2 SP) – CEFR B.1.1 – Topputvärderad

5226 Franska IV A 2 - Travailler en français en entreprise 4 A 2 – Självstudiemodul (Helsingfors – Vasa) (3 SP) (ny modul)

Kursutbud för icke-examensstuderanden

Alla våra kurser är öppna för studerande på Arcada, Aalto, öppna universitetet och JOO-avtalsstudenter samt för utbytesstudenter, eftersom kurserna ges på nybörjarnivå och undervisningsspråket är franska och engelska. Du kan ansöka om rätt att avlägga enskilda kurser här.

Sökfunktionen i Sisu

På den här sidan Opens in new window  presenteras sökfunktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i franska genom att vid filtret Arrangör välja ”Franska, Helsingfors”. Genom att använda sökfunktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i franska som erbjuds.

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du information som är viktig att känna till beträffande studier i franska.

Det är viktigt att alla väljer kurser enligt sin egen nivå.

Att välja en för lätt (eller för svår) kurs leder vanligtvis till bristande motivation både för en själv och för de andra deltagarna, vilket påverkar varje deltagares framgång.

Ifall du har anmält dig till en kurs som inte motsvarar din verkliga nivå kan läraren efter några föreläsningar föreslå att du byter till en lämpligare kurs (på högre eller lägre nivå) som bättre passar din egen nivå och ger alla de bästa förutsättningarna för att klara kursen med framgång.

Du måste välja kursen med Kontakttimmar och motsvarande Självstudiemodul samtidigt eftersom du behöver 5 SP språkstudier per termin.

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår, vänligen kontakta ämneskoordinator i franska Gauthier Duché. Du hittar även oss på femte våningen i Hankens byggnad i Helsingfors, i rum A509.

Gauthier Duché – Lektor, ämneskoordinator i franska

Laurence Prempain – Timlärare

png
Gauthier Duché
png
Laurence Prempain

Projekt och publikationer inom franskan

Forskning bedrivs också inom den franska avdelningen, och Laurence Prempain från den franska avdelningen har gett ut publikationer. Länken nedan leder dig till hennes forskningsprofil. Läs mera om forskning inom Språkcentret här.

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om franska, följ länkarna nedan för mer fördjupad information.

Digitala nyhetstidningar 

Nedan finner du länkar till olika digitala nyhetstidningar både inom Frankrike och runt världen.

Lär dig mera om Frankrike

Genom att följa länkarna nedan kan du läsa mera om frankofonin, franska ekonomin, politiska nyheter och annat intressant som berör Frankrike.

Lär dig franska

Språkkunskaper kräver att man aktivt använder sig av dem. Genom nedanstående länkar kan du lära dig lite franska på egen hand och upprätthålla den franskan du lär dig på Hanken!