Franska

Menton i Frankrike
Vid Språkcentret erbjuds undervisning i franska. Nedan hittar du viktig information om skälen till att studera franska språket i ett affärssammanhang, målgrupperna för undervisningen, kursutbudet, vilken nivå du kan börja på och möjligheten att läsa fransk affärskommunikation som biämne. För ytterligare information, skriv till avdelningens ämneskoordinator Gauthier Duché.

 

Välkommen till franska avdelningens sidor!

Genom att studera franska kommer du att upptäcka ett språk som ofta beskrivs som "kärlekens språk" som vackert, melodiöst och rikt. 

Franska är också ett kulturspråk; det är det internationella språket för matlagning, mode, teater, bildkonst, dans och arkitektur. Att kunna franska innebär en djupare förståelse till originalversionerna av de stora franska texterna och fransk litteratur, men också till film och sång.

Språket talas över hela världen. Franskan är ett viktigt språk för internationell kommunikation, rankat som det femte mest talade språket i världen med 321 miljoner frankofoner på fem kontinenter. De fransktalande länderna omfattar 70 stater och regeringar. Franska är också det mest inlärda främmande språket efter engelska.

Franska är både ett arbetsspråk och ett av de två officiella språken i flera internationella organisationer: FN, Unesco, Nato, Europeiska unionen, Internationella olympiska kommittén och Internationella Röda Korset. Det är också språket i flera internationella rättsliga organ.

Att lära sig franska är en tillgång för en framgångsrik yrkeskarriär. Som världens femte största handelsmakt är Frankrike en viktig ekonomisk och diplomatisk partner. Att tala franska öppnar således upp många möjligheter för att hitta ett jobb i flertal franska multinationella företag inom olika verksamhetssektorer, som bland annat distribution och bilindustri för att nämna några exempel. 

Franska är ett språk för att tänka och diskutera. Det är ett analytiskt språk som strukturerar tänkandet och utvecklar kritiskt tänkande. Det är de stora filosofernas (Descartes, Sartre eller Derrida) och de berömda vetenskapsmännens språk (Pierre och Marie Curie, Pasteur, Charpak m.fl.). 

Genom att lära sig franska lär du dig som elev också att argumentera och att presentera olika ståndpunkter. Detta är färdigheter som du har direkt nytta av i diskussioner och affärsförhandlingar.

Franska är ett språk som öppnar upp världen: Efter engelska och tyska är franska det tredje språket på Internet, före spanska. Vidare underlättar kunskaper i franska inlärningen av andra språk. Om du lär dig franska kan du upptäcka andra latinska språk som spanska, katalanska, italienska, portugisiska, brasilianska och romerska, men också engelska eftersom franskan har bidragit till mer än 50 % av det nuvarande engelska ordförrådet.

 

Grupp illustration

Integration and relevance was awesome. The topic material was useful and was actually applicable in a business context, unique for a business course.

 

Student from self-study module 5215-B-2 spring 2022

 

Studier i franska

Alla språkkurser i franska har tyngdpunkt på affärskommunikation. Undervisningen i franska omfattar därutöver kulturella och yrkesmässiga ämnen, som diskuteras för en bättre förståelse av den franska kulturen i det dagliga livet och i affärslivet.

Kurserna är öppna för Hankens kandidat- och magisterstuderande, både i Helsingfors och Vasa campus. De är också öppna för studerande utanför Hanken.

De 15 kurser som erbjuds täcker CEFR-nivåerna A1 (nybörjare) till B2 (medelnivå). Om du har studerat franska som ett B2-språk i gymnasiet och klarat franskaprovet på kandidatnivå, inleder du på nivån Franska III (5215-A). Om du har studerat franska på gymnasiet som B3-språk, ska du börja på nivå Franska II (5214-A). Ifall du är nybörjare är nivå Franska I (5213-A) lämpad för dig.

 

Franska som biämne

Kandidat- och magisterstuderande kan läsa franska som biämne i fransk affärskommunikation. För detta krävs 25 SP på 2 eller 3 år bland de föreslagna kurserna vid Hanken. Ifall extra kurser behövs kan dessa även tas vid Aalto-universitetet. Läs mer om att studera franska som biämne här.

 

Kursutbud inom franska

De kurser som anges nedan är tillgängliga för såväl Hankens kandidat- och magisterstuderanden i både Helsingfors och Vasa som för externa målgrupper. Bakom rullgardinen nedan finns mer information om kursutbudet inom franska på Hanken.

 Franska avdelningen erbjuder tre olika typer av kurser:

1) 6 Kontakttimmar kurser om 3 SP
2) 7 Självstudiemoduler om 2 SP (3 SP för 5226 - Franska IV-A-2).
3) 2 Each One Teach One om 2 SP 

Kontakttimmar kurserna ges i hybridform: undervisning och inlärning i klassrummet och/eller online två gånger i veckan, 1 timme och 30 minuter per föreläsning.

Självstudiemodulerna online kan tas som komplement till Kontakttimmar kurserna (3 + 2 SP) eller oberoende av varandra (2 SP). I Självstudiemodulerna används samma material som under Kontakttimmar kurserna, men det hålls inte fysiska timmar med lärarna. Studenterna studerar i sin egen takt under en vecka och måste slutföra specifika veckouppgifter.

Each One Teach One är en kurs som bygger på 15 privata möten med ett par från de internationella utbytesstudenterna i språkmålet. Var och en lär sitt par sitt eget språk. Inriktningen kan anpassas till studentens specifika önskemål och behov. 

Under rullgardinerna nedan öppnar sig kursutbudet inom franska avdelningen. Enligt hankens premieringssystem noteras årligen kurser som föregående läsår fått höga kursutvärderingar, det vill säga kurser som fått topputvärderingar. Detta innebär minst 4 i medeltal på all tre frågor som ingår i utvärderingsblanketten, samt minst 35 % svarsprocent på utvärderingen. Dessa specifika kurser som fått topputvärderingar av studenterna listas i Sisu.

 

 

Kurser som ges på hösten P1 – P2:

5213-A French I-A Travailler en français en entreprise 1 A (3 SP) – CEFR A.1.1 – Hybrid kurs – Rektorsbelönad – Topputvärderad

 

5213-A-2 French I-A-2 Travailler en français en entreprise 1 A 2 – Självstudiemodul (2 SP) – CEFR A.1.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

 

5214-A French II-A Travailler en français en entreprise 2 A (3 SP) – CEFR A.2.1 – Hybrid kurs – Topputvärderad

 

5214-A-2 French II-A-2 Travailler en français en entreprise 2 A 2– Självstudiemodul (2 SP) – CEFR A.2.1– Hybrid kurs – Rektorsbelönad – Topputvärderad

 

5215-A French III-A Travailler en français en entreprise 3 A (3 SP) – CEFR B.1.1 – Hybrid kurs

 

5215-A-2 French III-A-2 Travailler en français en entreprise 3 A 2 – Självstudiemodul (2 SP) – CEFR B.1.1 – Rektorsbelönad

 

5226 French IV-A-2 Travailler en français en entreprise 4 A 2 – Självstudiemodul (3 SP) (ny modul)

 

5225 Each One Teach One (2SP)

 

 

Kurser som ges på våren P3 – P4:

5213-B French I-B Travailler en français en entreprise 1 B (3 SP) – CEFR A.1.2 – Hybrid kurs – Topputvärderad

 

5213-B-2 French I-B-2 Travailler en français en entreprise 1 B 2 – Självstudiemodul (2 SP) – CEFR A.1.2 – Topputvärderad

 

5214-B French II-B Travailler en français en entreprise 2 B (3 SP) – CEFR A.2.2 – Hybrid kurs

 

5214-B-2 French II-B-2 Travailler en français en entreprise 2 B 2 – Självstudiemodul (2 SP) –CEFR A.2.2 – Topputvärderad

 

5215-B French III-B Travailler en français en entreprise 3 B (3 SP) – CEFR  B.1.1 – Hybrid kurs – Topputvärderad

 

5215-B-2 French III-B-2 Travailler en français en entreprise 3 B 2 – Självstudiemodul (2 SP) – – CEFR B.1.1 – Topputvärderad

 

5225 Each One Teach One (2SP)

 

 

Sommarkurser S2 och S1:

Alla självstudiemoduler i den övre listan är tillgängliga igen under sommarperioderna.

 

5213-A-2 French I-A-2 Travailler en français en entreprise 1 A 2 – Självstudiemodul (2 SP) – CEFR A.1.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

 

5213-B-2 French I-B-2 Travailler en français en entreprise 1 B 2 – Självstudiemodul (2 SP) – CEFR A.1.2 – Topputvärderad

 

5214-A-2 French II-A-2 Travailler en français en entreprise 2 A 2– Självstudiemodul (2 SP) – CEFR A.2.1 – Rektorsbelönad – Topputvärderad

 

5214-B-2 French II-B-2 Travailler en français en entreprise 2 B 2 – Självstudiemodul (2 SP) –CEFR A.2.2 – Topputvärderad

 

5215-A-2 French III-A-2 Travailler en français en entreprise 3 A 2 – Självstudiemodul (2 SP) – CEFR B.1.1 – Rektorsbelönad

 

5215-B-2 French III-B-2 Travailler en français en entreprise 3 B 2 – Självstudiemodul (2 SP) – – CEFR B.1.1 – Topputvärderad

 

5226 French IV-A-2 Travailler en français en entreprise 4 A 2 – Självstudiemodul (3 SP) (ny modul)

 

Kursutbud för icke-examensstuderanden

Alla våra kurser är öppna för utomstående studerande på Arcada, Aalto, öppna universitetet och JOO-avtalsstudenter samt för utbytesstudenter, eftersom kurserna ges på franska och engelska på nybörjarnivå. Du kan anmäla dig till våra kurser här.

 

Sök-funktionen i Sisu

På den här sidan presenteras sök-funktionen i Sisu och hur den fungerar. Du hittar studieavsnitten i franska genom att vid filtret Organisation välja ”Franska, Helsingfors”. Genom att använda sök-funktionen i Sisu kan du självständigt läsa mera om de kurser i franska som erbjuds.

 

Ämnesspecifik information

Nedan hittar du information som är viktig att känna till beträffande studier i franska.

 

Olika nivåer

Det är viktigt att var och en väljer en kurs på sin egen nivå. 
Att välja en för lätt (eller för svår) kurs leder vanligtvis till bristande motivation både för en själv och för de andra deltagarna, vilket äventyrar varje deltagares framgång.

Ifall du har anmält dig till en kurs som inte motsvarar din verkliga nivå kan läraren efter några föreläsningar föreslå att du byter till en lämpligare kurs (på högre eller lägre nivå) som bättre passar din egen nivå och ger alla de bästa förutsättningarna för att klara kursen framgångsrikt.

 

För Arcada-studeranden

För Arcada-studeranden: 
Du måste välja kursen med kontakttimmar och motsvarande självstudiemodul samtidigt eftersom du behöver 5 SP språkstudier per termin.

 

Kontaktpersoner

För vidare information eller ifall frågor uppstår, vänligen kontakta ämneskoordinator i franska Gauthier Duché, gauthier.duche@hanken.fi. Du hittar även oss på femte våningen i Hankens huvudbyggnad i Helsingfors.

Пользователи
Lecturer
Teacher (hourly paid)
Franskalärare

  
Franskalärare

      

 

Projekt och publikationer inom franskan

Forskning bedrivs även inom franska avdelningen. Laurence Prempain har gett ut olika publikationer inom franskan. Länken nedan tar dig vidare till hennes profil på Hankens forskningsdatabas HARIS, som är den samlade ingången till all forskning som bedrivs på Hanken. I HARIS kan du läsa mera om bland annat publikationer, aktiviteter och aktuella projekt för samtliga forskare och språk. Läs mera om forskning inom Språkcentret här.

 

Läs mera!

För dig som är intresserad och vill läsa mera om franska, följ länkarna nedan för mer fördjupad information.

 

Digitala nyhetstidningar 

Nedan finner du länkar till olika digitala nyhetstidningar både inom Frankrike och runt världen.

 

Lär dig mera om Frankrike

Genom att följa länkarna nedan kan du läsa mera om frankofonin, franska ekonomin, politiska nyheter och annat intressant som berör Frankrike.

 

Lär dig franska

Språkkunskaper kräver att man aktivt använder sig av dem. Genom nedanstående länkar kan du lära dig lite franska på egen hand och upprätthålla den franskan du lär dig på Hanken!