Franska

*

Välkommen till franska avdelningens sidor!

På våra sidor kan du bekanta dig med franska avdelningen samt lärare och kurser i franska. Du hittar också exempel på olika länkar som kan hjälpa dig att skaffa nyttig och intressant information om allt möjligt som berör de franskspråkiga länderna.Studera franska språket, varför ?Kunskaper i franska öppnar dörrarna till företag i Frankrike och i alla fransktalande länder (Kanada, Schweiz, Belgien, i Afrika, i Karibien…). Du kan fortsätta dina studier i Frankrikes välrenommerade universitet eller handelshögskolor som rankas bland de bästa högskolorna i Europa och världen.Det franska språket är både arbets-och officiellt språk i FN, EU, UNESCO, NATO, Röda Korset ... och många andra internationella institutioner. Franska är det internationella språket av diplomati, matlagning, mode, teater, bildkonst, dans, post och arkitektur.Lära sig franska hjälper att lära sig andra språk, däribland spanska, katalanska, italienska, portugisiska och rumänska men även engelska eftersom franska har bidragit med över 50% av nuvarande engelska ordförråd. Du har tillgång till de ursprungliga stora verk av franska och franskspråkiga litteraturen men också till film och sång.
Franska är ett analytiskt språk: det utvecklar ett kritiskt tänkande som är mycket användbart i diskussioner eller förhandlingar.Till sist: det sägs att franska är kärlekens språk och det är roligt att lära sig det!

Studier i franska - Les cours de français

Översikt över kurser i franska på Hanken i HelsingforsKurser i franska ges på olika nivåer (A1 - C1); från arbetsrelaterat franska I (A1) för nybörjare till mera specialiserade, fackspråkligt inriktade kurser. Muntliga och skriftliga kommunikativa färdigheter betonas, men kurserna ger även kunskaper om franskt samhällsliv, kultur och ekonomi.Efter att ha gått Français économique och Rédiger et communiquer 2 har du möjlighet att åka som Hankens utbytesstudent till ett universitet i Frankrike. Se det internationella centrets sidor för mera information!Vid Hanken studerar årligen ett tjugotal franska utbytesstudenter som det är möjligt att öva sin franska med.
5213-A Franska I A 3sp
5213-B Franska I B 3 sp
5214-A Franska II A 3 sp
5214-B Franska II B 3 sp
5215-A Franska III A 3 sp
5215-B Franska III B 3 sp
5226 Franska IV A Introduction au français économique 4 sp
5227 Franska IV B Rédiger et communiquer 1 4 sp
5228 Franska V A Français économique 4 sp
5229 Franska V B Rédiger et communiquer 2 4 sp
5234 Franska VI L'entreprise, acteur économique 6 sp
vartannat år erbjuds antingen
5236 Géographie économique 6 sp eller
5235 Les fondements de la société francaise 6 sp
 Efter Franska I-III där tyngpunkten läggs vid att bygga upp studentens baskunskaper och kommunikativa färdigheter i språket inleds den egentliga inlärningen av franska som affärsspråk.

Franska I är avsedd för nybörjare. Se lärandemål in Kurser och studieplaner - kursinformation.Franska II är avsedd för dem som läst franska i gymnasiet (B3), men inte skrivit franska i studentexamen och för dem som gått Franska I. Se lärandemål in Kurser och studieplaner - kursinformation.
Franska III är avsedd för dem som läst franska som B2-språk i gymnasiet och skrivit det i studentexamen samt för dem som gått Franska II. . Se lärandemål in Kurser och studieplaner - kursinformation. 

Biämneshelhet i fransk affärskommunikation 

Länkar till franskspråkiga sidor

Här hittar du länkar med information som kan vara intressant och nyttig för dig.Liens
Voici des liens à des sites différents donnant de l'information utile sur la France.Presse et médias - Pour lire des articles sur les actualités de la société françaiseJournaux en France et dans le Monde en ligne
AFP (Agence France Presse)
Le Monde
Libération
Le Soir (belge)
Les Echos; Le Quotidien de l'Economie
L'Express
http://www.rfi.fr/ : Radio France Internationale
http://www.tv5.org/: TV5 MondeServices publics - Pour savoir plus sur sur la Francophonie, l'économie française, l'actualité politique etc.Institut français de Helsinki : http://www.france.fi
http://www.insee.fr/
http://www.francophonie.org/
http://www.service-public.fr/Sites pour apprendre le françaisLe Point du FLE : http://www.lepointdufle.fr
Le conjugueur : http://www.leconjugueur.com
http://www.rfi.fr/
http://www.ciep.fr

Lärare i franska

Namn Befattning Rum Telefon
Duché, Gauthier lektor A509 +358(0)403521253
Prempain, Laurence timlärare A509