Hanken Teaching Lab

Teaching lab sidan är en sida för dig som undervisar på Hanken.

Det här är en startsida för dig som lärare. Vi hoppas du via Teaching Lab sidan hittar rätt till det du behöver, oberoende om det gäller planering eller förverkligande av din kurs eller om du är ny eller van lärare på Hanken. Nere på sidan hittar du en palett av länkar till olika sidor på Hankens webb enligt ämnesområde.

Teaching Lab ordnar regelbundet workshops om Moodle, Teams, Wooclap, Exam etc.Vi koordinerar och erbjuder också pedagogisk utbildning åt Hankens lärare och doktorander.

Behöver du hjälp med att digitalisera din undervisning, planera dina kurser, använda Moodle effektivt, hantera studerande i Sisu, skapa tenter i Exam e.d? Kontakta oss.

Boka tid för ett Teamssamtal genom bokningslänken, genom att mejla teachinglab(at)hanken.fi eller genom att kontakta oss personligen per e-post eller via Teams. I listan nedan ser du vem vi är och med vilka program och frågor vi bäst kan stöda dig med, men du kan alltid kontakta vem som helst av oss i alla frågor.  

  • Maria Sandberg, Utbildningsplanerare: pedagogisk fortbildning, AoL, Learning Design, MOOCar, FutureLearn
  • Carl Hobbs, Planerare: Användarstöd för digitala verktyg, AI, Spark kursutvärderingar
  • Kaie Veiler: Moodle, Exam, Turnitin, Ouriginal 
  • Kicka Lindroos: Exam, Moodle, Sisu, FutureLearn

Vi svarar också på frågor via teachinglab(at)hanken.fi

Dessa verktyg har du som lärare på Hanken tillgång till. Varje verktyg har sin egen instruktionssida där du kan bekanta dig med verktyget. Vid problem ska du gå till instruktionssidan. Om du inte hittar svar: kontakta help@hanken.fi. Verktygen i alfabetisk ordning:

PROGRAM BESKRIVNING LÄNK TILL INSTRUKTIONER
FeedbackFruits

FeedbackFruits är ett verktyg som möjliggör lätt insamling av kamratbedömning i grupp eller enskilt i samband med att användaren lämnat in ett arbete. Verktyget är integrerat i Moodle.

FeedbackFruits instruktioner

Flinga

Flinga är en virtuell vit vägg som är bra för bl.a. brainstorming och att rösta på idéer. Med Flinga är det möjligt att snabbt och enkelt samla in elevernas kommentarer, frågor och svar.

Flinga komma igång

Moodle

Moodle är en inlärningsmiljö. Med Moodle kan man delta i webbdiskussioner, besvara frågeformulär, lämna in hemuppgifter elektroniskt och delta i tenter. Den vanligaste användningen är dock att distribuera kursmaterial såsom föreläsningsunderlag, detaljerade instruktioner för kursen samt länkar till artiklar.

Moodle introduktion Opens in new window
Moodle för lärare Opens in new window
Lärarens Moodle checklista att gå igenom inför kursstart Opens in new window
Tenter/Quizzer i Moodle Opens in new window

Microsoft Office

Alla studerande och all personal kan ladda ner Microsoft Office paketet lokalt på sin egen dator via Office 365 Opens in new window .

Office 365 FAQ Opens in new window

Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard är en digital, interaktiv tuschtavla. Den tillåter läraren att skapa, dela och redigera innehållet medan studeranden kan följa med och även göra egna kommentarer och ändringar.

Microsoft Whiteboard Get Started Opens in new window

Plagiarism detection Hanken erbjuder tre verktyg för plagiatkontroll till lärarnas förfogande. Verktygen används lättast via Moodle.

Plagiatkontroll verktyg Opens in new window
Turnitin hos Hanken Opens in new window
Ouriginal hos Hanken Opens in new window

SPSS

Statistikprogrammet SPSS är tillgängligt för personal och studerande vid Hanken.

Statistisk analys med mjukvaran IBM SPSS Statistics används flitigt i undervisning och forskning på Hanken. I datorsalarna finns SPSS installerat. Om en anställd behöver få programmet installerat på en Hankendator, kontakta help@hanken.fi.

Program och licenser för egen dator Opens in new window

Webropol

Webropol är ett program för att skapa frågeformulär och samla in svar via webblänkar.

Webropol instruktioner Opens in new window

Wooclap

Wooclap är en onlineplattform som hjälper dig att engagera studeranden under föreläsningar och mäta deras förståelse i under föreläsningen. Plattformen innehåller 16 olika frågetyper. Verktyget går att integrera med Powerpoint, Teams och Moodle.

Wooclap instruktioner Opens in new window