Antagning

Information om antagningen till Hankens Doktorsprogram

Antagning

Antagningen till Hankens doktorsprogram sker en gång i året

Följande ansökningsomgång:

  • Vinter 2022: 1 december 2021 - 19 Januari 2022 (studiestart september 2022) 

Ansökan görs elektroniskt. E-blanketten görs tillgänglig här då ansökningsomgången är öppen.

Läs igenom blankettens instruktioner noggrant och kom ihåg att bifoga de bilagor som efterfrågas.

 

 

Mera information

 

Allmänt om antagningsomgångarna

 

Ansökan och bilagor lämnas in elektroniskt i samband med ansökan och även per post. Du kan ladda upp bilagorna när du fyller i ansökningsblanketten.

Sökande som får sitt examensbetyg efter att antagningen kört igång kan söka som villkorliga och ifall de blir antagna bör de komplettera sin ansökan senast 31.7.2022 med slutgiltiga betyg och studieutdrag

OBS! Officiellt bestyrkta betyg, studieutdrag och diploma supplement ska skickas till Hanken per post. Dokumenten ska nå Hanken senast vid ansökningstidens utgång. Du kan även skicka in elektroniska kopior på dokumenten, men observera att dokumenten ska postas direkt till Hanken för att tas i beaktande. Intyg över befrielse från kravet på språktest uppfylls ska postas med de övriga betygsdokumenten. 

Skicka bilagorna per post till:

 

Post:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för doktorandprogramet
PB 479
00101 Helsingfors
Finland

 

Kurirpost:

Hanken Svenska handelshögskolan
Koordinatorn för doktorandprogramet
Arkadiagatan 22
00100 Helsingfors
Finland

Informationen på webben uppdateras mellan ansökningsomgångarna. Alla uppdateringar för ifrågavarande ansökningsomgång är gjorda senast då omgången startar. Om korrigeringar eller specificeringar görs under pågående antagningsomgång läggs information om detta på denna sida.