Bli studerande vid Hanken på basen av öppna universitetsstudier

Antagning via Öppna universitetsstudier

Antagning till kandidatutbildningen

Har du som avsikt att söka in till Hankens kandidatutbildning våren 2020? Du kan bekanta dig med kriterierna för antagning 2019 här. Antagningskriterierna för 2020 kommer att publiceras inom juni på sidan om Antagning till kandidatstudier via Öppna universitet.Du hittar information om ansökan och kraven för antagning på basen av öppna universitetsstudier här.Du är hjärtligt välkommen till Infosessionen 6.8.2019 kl. 15-16.30 om studier vid Öppna universitetet. Där får du veta om studierna samt om antagningskriterierna och kan också ställa frågor. Platsen meddelas senare.

Antagning till magisternivån

Du som har minst en lägre högskoleexamen kan bli antagen till magisternivån ifall du har tillräckliga kunskaper inom ämnet för att inleda det på fördjupad nivå. Läs mera om antagning till magisternivån.