Sök in till Hanken via Öppna universitetet

På den här sidan hittar du information om antagningen till kandidatutbildningen på basen av avlagda öppna universitetsstudier.

Genom att studera ekonomi via öppna universitetet är det möjligt att bli antagen till Hankens kandidatutbildning utan att delta i inträdesprovet.
Antagningen till Hankens kandidatutbildning är igång, och du som i år har avlagt Snabbleden eller 60 sp vid öppna universitetet har chans att söka in på basen av öppna universitetsstudier.
Ansökningstiden är 16.3 kl.8.00 - 30.3 kl.15.00, ansökan görs via portalen www.studieinfo.fi.
Hankens Ansökningsservice ordnade ett infotillfälle 17.3. Här finns pdf från tillfället:

Notera att för att söka in via Snabbleden eller 60 sp så behöver du fylla i en separat blankett i studieinfo-portalen. Ansökan heter ” Öppna universitetsstudier, Ekonomi, ekonomie kandidat och ekonomie magister (3 år + 2 år)” och du hittar blanketten nere på denna sida. Blanketten öppnas först när ansökningstiden inleds, dvs 16.3 kl.8.00.
Allmän info om antagning via ÖPU-studier (antagningskraven, språkkravet i svenska etc) hittar du här:
Snabbleden
60 sp
Lycka till!

 

Det finns två olika sätt att bli antagen via öppna universitetsstudier, via det som kallas Snabbleden eller via 60 sp öppna universitetsstudier.

Snabbleden utförs i sin helhet under ett läsår genom att gå kurser på Hankens öppna universitet, medan 60 sp öppna universitetsstudier kan göras under en längre period vid vilket öppet universitet som helst i Finland. Observera att Snabbleden eller delar därav endast kan utföras en gång.

Ansökningstiden till kandidatutbildningen via Öppna universitetsstudier är de 2 sista veckorna i mars 2022 för de som nu avlagt Snabbleden eller 60 sp under läsåret 2021-2022.

Vänligen observera att även om du är anmäld till Snabbleden måste du också lämna in din ansökan via Studieinfo.fi innan angiven tidpunkt. Detta är ett absolut måste för att kunna bli antagen! Frågor om själva antagningen riktas till ansokan@hanken.fi (svenskspråkiga kandidat- och magisterstudier) eller till masters@hanken.fi (engelskspråkiga magisterstudier).

Nästa gång det igen är möjligt att anmäla sig till Snabbleden är 9 augusti 2022 via Öppna universitetets anmälningstjänst.

Läs mer om antagning via Snabbleden/60sp här.