JOO-studier på Hanken eller vid ett annat universitet

JOO-studier: flexibel studierätt
  • Studerande vid andra universitet som vill avlägga studier på Hanken: Om du hittat en helhet eller enstaka kurser som du vill avlägga på Hanken kan du ansöka om att få en JOO-studierätt vid Hanken.
  • Hankens egna studerande: Om du hittat ett ämnesområde som inte erbjuds på Hanken kan du ansöka om att få avlägga dessa studier på ett annat universitet i Finland.

Du skall ha hunnit avlägga minst 54 studiepoäng och vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet, då du lämnar in en JOO-ansökan. 

Tyvärr är förfarandet för JOO-ansökan rätt invecklat med flera olika behandlingssteg både vid hem- och det mottagande universitetet. Utfallet är ofta osäkert, eftersom antalet JOO-platser är begränsat.

Läs mer om hur du ansöker om JOO-studierätt på sidorna för ansökan om JOO-studierätt.