Instruktionsvideon för Microsoft Teams

Visuella instruktioner till hur du bokar och deltar i Microsoft Teams -möten med olika enheter

Boka ett möte i Outlook

Boka ett möte i Teams

Delta i ett Teams-möte med dator

Delta i ett möte i mötesrummet

Flera Teams-instruktionsvideon finns på Microsofts Teams-stödsida.

Vill du banda ett möte?

Om du vill spela in ditt teamsmöte trycker du på de tre punkterna i mötesinställningarna och väljer därifrån record. På samma ställe hittar du Stop recording när du vill sluta spela in. Läs under Stream hur du kan dela din inspelade video.
Teams inställningar för bandning etc