Läsårets tidtabell

Undervisningsperiodernas och tentamensveckornas datum för det pågående och följande läsåret.

Läsåret börjar alltid den 1 augusti och slutar 31 juli. Terminerna är indelade i två undervisningsperioder var, höstterminen i period 1 och 2 och vårterminen i undervisningsperiod 3 och 4. En period är oftast sju undervisningsveckor och följs av en tentamensvecka. Under period 4 upptar påsken en vecka och perioden är därför åtta veckor lång. Dessutom finns två sommarterminer före de ordinarie undervisningsperioderna, en i augusti och den andra i maj-juli.

Höstterminen 2021

1-29.8.2021              Sommarundervisningsperiod 1
30.8.-15.10.2021      Undervisningsperiod 1
16 & 18-23.10.2021  Tentamensvecka för period 1
25.10–10.12.2021     Undervisningsperiod 2
11 & 13–18.12.2021  Tentamensvecka för period 2
(Självständighetsdag må 6.12.2021, undervisningsfritt)

Vårterminen 2022

17.1-4.3.2022         Undervisningsperiod 3
5 & 7–12.3.2022     Tentamensvecka för period 3
14.3–6.5.2022        Undervisningsperiod 4
14-20.4.2022          Påsklov  
7 & 9-14.5.2022     Tentamensvecka för period 4
16.5-31.7.2022      Sommarundervisningsperiod 2