Läsårets tidtabell

Undervisningsperiodernas och tentamensveckornas datum för det pågående och följande läsåret.

Läsåret börjar alltid den 1 augusti och slutar 31 juli. Terminerna är indelade i två undervisningsperioder var, höstterminen i period 1 och 2 och vårterminen i undervisningsperiod 3 och 4. En period är oftast sju undervisningsveckor och följs av en tentamensvecka. Under period 4 upptar påsken en vecka och perioden är därför åtta veckor lång. Dessutom finns två sommarterminer före de ordinarie undervisningsperioderna, en i augusti och den andra i maj-juli.

Höstterminen 2022

1.8–28.8.2022                         Sommarundervisningsperiod 1
29.8–14.10.2022                     Undervisningsperiod 1
15.10 & 17–22.10.2022           Tentamensvecka för period 1
24.10–9.12.2022                      Undervisningsperiod 2
(Självständighetsdag ti 6.12.2022, undervisningsfritt)
10.12 & 12–17.12.2022             Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2023

23.1–10.3.2023                          Undervisningsperiod 3
11.3 & 13–18.3.2023                  Tentamensvecka för period 3
20.3–12.5.2023                          Undervisningsperiod 4
6.4–12.4.2023                             Påsklov, undervisningsfritt
13.5 &15–17.5 &19-20.5.2023  Tentamensvecka för period 4
(Kristi himmelsfärdsdag to 18.5.2023, undervisningsfritt)
15.5–31.7.2023                            Sommarundervisningsperiod 2

Läsåret 2023-2024

Höstterminen 2023

1.8–3.9.2023                         Sommarundervisningsperiod 1
4.9–20.10.2023                    Undervisningsperiod 1
21.10 & 23–28.10.2023       Tentamensvecka för period 1
30.10–15.12.2023                 Undervisningsperiod 2
(Självständighetsdag on 6.12.2023, undervisningsfritt)

16.12 & 18–22.12.2023         Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2024

22.1–8.3.2024                       Undervisningsperiod 3
9.3 & 11–16.3.2024               Tentamensvecka för period 3
18.3–10.5.2024                      Undervisningsperiod 4
28.3–3.4.2024                       Påsklov, undervisningsfritt
(Kristi himmelsfärdsdag to 9.5.2024, undervisningsfritt)
11.5 & 13–18.5.2024             Tentamensvecka för period 4
20.5–31.7.2024                     Sommarundervisningsperiod 2