Ämnet handelsrätt

Vad handlar huvudämnet handelsrätt om? Vad lär man sig och vad kan man jobba med?

En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Institutionen strävar till att erbjuda flexibla magisterstudier som lätt kan förenas med samtliga företagsekonomiska ämnen på Hanken. Handelsrätt hör till ett av Hankens första ämnen; det har funnits en professur sedan 1939. Som disciplin har handelsrätt ännu längre anor. Rötterna till handelsrätt är fotade i lex mercatoria, ett centralt regelsystem som uppstod i norra Italien för ca tusen år sedan. Idag är handelsrätt fortfarande en lika viktig disciplin och har ett stort inflytande över dagens företag.

Våra alumner som studerat handelsrätt jobbar idag som som bland annat VD:n, ekonomidirektörer, konsulter, ekonomisakkunniga, skattekonsulter, controllers och entreprenörer.

Handelsrätt som huvudämne

Hankens huvudämnesstudier i handelsrätt ger dig:

  • Tvärvetenskaplig kompetens i förståelse, bedömning och analys av företagens juridik och verksamhet: du lär dig affärsjuridikens språk och får samtidigt en stark praktisk och ekonomisk koppling.
  • Fördjupade kunskaper och insikter över hur rättsliga normer och aktörer kan påverka företagens och ägarnas verksamhet och finansiering: du får en mångsidig förståelse för behovet av juridiskt kunnande, samt du lär dig hur det juridiska regelverket skall tas i beaktande när ledningen och ägaren tar beslut.
  • Nyckelkunskaper som behövs för att avancera sig på karriärstegen; du får ”the best of both worlds”: utexaminerade hankeiter poängterar hur viktigt det är att förstå ekonomisk-juridiska aspekter i arbetslivet. Genom att välja handelsrätt (och samtidigt lämpliga kurser i redovisning) får du det tvärvetenskapliga kunnande som behövs för att framgångsrikt utveckla bolagets verksamhet, governance och ägarstruktur i rätt riktning!