Finansiering och socialskydd

Nedan och i menyn till vänster hittar du mera information om finansieringen av dina forskarstudier.

Att planera och ansöka om finansiering för dina doktorsstudier är en viktig kompetens, som du behöver i en kommande karriär som forskare. På Hanken stöder vi våra doktorander och forskare i att ansöka om extern finansiering och informerar om olika finansieringsalternativ.

Det finns finansiering som erbjuds av Hanken för doktorander som studerar heltid. Hanken erbjuder också stöd vid ansökningen av forskningsfinansieringen. 

Finansieringen för dina doktorandstudier kan t ex ske via följande sätt:

1) Extern stipendiefinansiering från någon av de fonder som stöder ekonomisk merkantil forskning i Finland, till exempel Liikesivistysrahasto.

2) Anställning vid ett större forskningsprojekt som administreras av Hanken. Detta alternativ är särskilt relevant för längre hunna doktorander.

3) Stipendiefinansiering från Hankens fonder kan sökas om/då dessa stipendier lediganslås då medel finns tillgängliga.

Alla ovannämnda alternativ kräver självständig aktivitet från dig som doktorand i och med att du själv måste ansöka om finansiering för ditt projekt (din doktorsavhandling). Det är på samma gång en viktig läroprocess som förbereder dig för utmaningarna som postdoktoral forskare. Men du lämnas inte ensam. Hanken ger sina doktorander stöd och information om att ansöka om finansiering från olika håll.

Om du redan är doktorand vid Hanken kan du läsa mer om finansiering för forskarstudier under rubriken Forskningsfinansiering under Forskning.

img_0258scaled_2.jpg