Studieguide för nya kandidatstuderande 2023

Studieguide för nya kandidatstuderande

Studieguiden innehåller information om det praktiska kring studiestarten och beskriver också studiegången för hela kandidatexamen. Läs guiden redan före introduktionsdagarna och återkom till den under din studietid.