Rektor och prorektorer

Rektor och prorektorer

Rektor

 

Karen Spens 200x300 webb.png

Karen Spens är rektor vid Svenska handelshögskolan sedan år 2015. Hennes mandatperiod sträcker sig till år 2020.

Karen Spens är professor i logistik och företagsgeografi vid Hanken. Hon har främst forskat i humanitär logistik och har publicerat flera böcker i ämnet. Spens är en av grundarna till både Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management och Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute (HUMLOG Institute) vid Hanken.

Under åren 2010-2015 fungerade Karen Spens som prorektor med ansvar för undervisningen. Under den här tiden ledde hon utvecklingen av Assurance of Learning-processen vars syfte är att förbättra studenternas inlärning.

Karen Spens

 

Prorektorer

Hanken har för närvarande fyra prorektorer med olika ansvarsområden: forskning och innovation (Jaakko Aspara), utbildningssamarbete (Minna Martikainen), utbildning samt högskolans enhet i Vasa (Sören Kock) och fortbildning och näringslivsrelationer (Anders Löflund). Prorektorernas mandatperiod är 1.1.2019 – 31.7.2020. Prorektorerna är medlemmar i ledningsgruppen.

Hanken bör ha åtminstone två prorektorer vid sidan av rektor. Båda verksamhetsorterna ska vara representerade. Styrelsen utser prorektorerna på förslag av rektor, som även beslutar om arbetsfördelningen mellan dem.

 

Prorektor med ansvar för forskning och innovation

aspara_jaakko_200x300.png

Jaakko Aspara, Grönroos professor i marknadsföring

Som prorektor för forskning och innovation leder Jaakko Aspara Hankens strategiplanering för forskningsrelaterade ärenden och forskningsbaserade innovationsaktiviteter samt forskarutbildning. Han är ordförande för forskningsrådet, direktionen för enheten för forsknings- och universitetsservice och forskningsetiska kommitten. Aspara är dessutom ordförande för en nationell strategigrupp för öppen vetenskap.

Jaakko Asparas egen forskning fokuserar på affärsmodeller, marknadstrategier, produkt- och serviceinnovationer, konsumentbeteende och varumärken, samt marknadsundersökning. Han har publicerat artiklar i många akademiska topptidskrifter, bl.a. Journal of Marketing, Journal of the Academy of Marketing Science, Journal of Consumer Research, Journal of Consumer Psychology, Journal of Service Research och Long Range Planning.

Jaakko Aspara

 

Prorektor med ansvar för utbildningssamarbeteMinna Martikainen 200x300 webb.png
Minna Martikainen, professor i redovisning

Som prorektor med ansvar för utbildningssamarbete är Minna Martikainen ordförande för antagningskommittén och för direktionen för studier och antagning. Minna är också prefekt för institutionen för redovisning och handelsrätt.

För tillfället forskar Minna Martikainen i bl.a. företagsledning, ägarstrukturer och insiderhandel och på senaste tid har hon också intresserat sig för små och medelstora företag. Hon har publicerat artiklar i Review of Accounting Studies, European Journal of Finance, International Journal of Production Economics, International Journal of Production Economics and Quarterly Review of Economics and Finance.

Minna Martikainen

 

Prorektor med ansvar för utbildning och högskolans enhet i VasaSören Kock 200x300 webb.png
Sören Kock, professor i företagsledning

Till Sören Kocks uppgifter som prorektor hör att leda verksamheten i Vasa och samarbeta med andra universitet och yrkeshögskolor i och kring Vasa. Sören är ordförande för utbildningsrådet och prefekt för institutionen för företagsledning och organisation.

Sörens huvudsakliga forskningsområden är coopetition, internationellt företagande och företagsnätverk. Hans artiklar har publicerats i bl.a. Industrial Marketing Management, International Small Business Journal, International Business Research, The Journal of Business and Industrial Marketing, European Journal of Marketing, and Competitiveness Review.

Sören Kock

 

 

Prorektor med ansvar för fortbildning och näringslivsrelationer
Anders Löflund

loflund_anders001_size_190x250.png

Som prorektor för fortbildning och näringslivsrelationer ansvarar Anders Löflund för internationella ärenden och externa relationer och fungerar som ordförande för direktionen för internationella ärenden och externa relationer. Han arbetar bland annat med Hankens ackrediteringskrediter (EQUIS, AACSB, AMBA), Hankens MBA-program, fundraising, alumni- och partnerverksamhet.

Anders Löflunds forskingsområden är investeringar, tillgångsprissättning och företagsfinansiering. Han har publicerat artiklar bland annat i Journal of Banking and Finance, International Real Estate Review, European Journal of Finance och Global Finance Alumni.

Anders Löflund