Stöd- och resursenheter

Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration.

Hankens stöd- och resursenheter ansvarar för högskolans administration. Funktionerna är samlade inom tre enheter; för studier och antagning, för forsknings- och universitetsservice och för internationella ärenden och externa relationer. Enheterna leds av varsin direktör. Ekonomiavdelningen och rektorsämbetet är placerade direkt under rektor. Du kan läsa mera om de olika ansvarsområdena på enheternas egna sidor.