Viktigt att veta för dig som är studerande

Share page with AddThis

Här hittar du som är studerande på Hanken allt praktiskt och viktigt som du behöver veta om bland annat läsårsanmälan, hur du anmäler dig till kurser och tenter och information om studiestödet. Här kan du också bekanta dig med de regelverk som styr examenskraven och dina rättigheter och skyldigheter.

Du som är ny studerande hittar under rubriken Första studieåret samlat information som du behöver vid studiestarten.

Du som ska skriva din avhandling hittar information om den och mognasprovet under studiernas slutskede.

Du som ska bli klar med dina studier ska ansöka om examensbetyg, läs under studiernas slutskede hur du ska gå till väga. 

Läsårets tidtabell

Läsåret börjar den 1 augusti och slutar 31 juli. Terminerna är indelade i två undervisningsperioder var, höstterminen i period 1 och 2 och vårterminen i undervisningsperiod 3 och 4. En period är sju undervisningsveckor och följs av en tentamensvecka. Under period 4 upptar påsken en vecka och perioden är därför åtta veckor lång.

Läsåret 2017-2018

Höstterminen 2017
1.8-31.8.2017   Sommarundervisningsperiod S1*
28.8–13.10.2017   Undervisningsperiod 1
14 & 16–21.10.2017  Tentamensvecka för period 1
23.10–8.12.2017   Undervisningsperiod 2
9 & 11–16 & 18-19.12.2017 Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2018
22.1–9.3.2018     Undervisningsperiod 3
10 & 12–17.3.2018    Tentamensvecka för period 3
19.3–11.5.2018    Undervisningsperiod 4
29.3–3.4.2018        Påsklov
12 & 14-19 & 21-22.5.2018     Tentamensvecka för period 4
14.5-30.6.2018   Sommarundervisningsperiod S2*

*Under sommarens två undervisningsperioder ordnas vissa valfria kurser eller dubbletter av obligatoriska kurser.

Läsåret 2018-2019

Höstterminen 2018
1-24.8 Sommarundervisningsperiod 1*
27.8–12.10.2018    Undervisningsperiod 1 för nya kandidatstuderande
3.9-12.10.2018 Undervisningsperiod 1 för alla andra studerande än nya kandidatstuderande
3.9.2018    Inskription i Helsingfors kl. 13.00 (undervisningsfritt efter
11.45)
4.9.2018    Inskription i Vasa kl. 13.00 (undervisningsfritt efter kl. 11.45)
12.10.2018    Hankendagen (undervisningsfri dag i Vasa)
13 & 15–20.10.2018    Tentamensvecka för period 1 (alla studerande)
22.10–7.12.2018    Undervisningsperiod 2 (alla studerande)
23.11.2018    Ekonombrevsutdelning i Helsingfors
6.12.2018    Undervisningsfritt pga självständighetsdagen
8 & 10–15 & 17-18.12.2018    Tentamensvecka för period 2

Vårterminen 2019
21.1–8.3.2019    Undervisningsperiod 3 (alla studerande)
19.1.2019    Kandidatfest
9 & 11–16.3.2019    Tentamensvecka för period 3
15.3.2019 Ekonombrevsutdelning i Vasa
18.3–10.5.2019    Undervisningsperiod 4 (alla studerande)
18–24.4.2019    Påsklov
11 & 13-18 & 20-21.5.2019    Tentamensvecka för period 4
22.5-30.6.2019 Sommarundervisningsperiod 2*

*Under sommarens två undervisningsperioder ordnas vissa valfria kurser eller dubbletter av obligatoriska kurser.

 

terminer studieperioder administration