Forskarstudier i marknadsföring

People sitting in an auditorium and listening
Doktorera i ämnet marknadsföring, forskarstudier i marknadsföring.

Som doktorand bygger du upp din kompetens och blir expert på ditt valda område inom marknadsföring. En doktorsexamen ger dig möjlighet att arbeta i universitetsvärlden eller som specialist eller ledare inom företagen. Som doktorand forskar du i valfritt område inom marknadsföring och du arbetar med att samla in data, analysera och utveckla vidare koncept eller kunskapsområden. Du kan även publicera artiklar i högt uppsatta vetenskapliga journaler. Som doktorand kan du delta i konferenser och utveckla ett internationellt nätverk av forskare runt om i världen samt du får en djupare förståelse i existerande forskning i området.

Doktorander inom marknadsföring på Hanken tillhör institutionens forskningscenter CERS Opens in new window och arbetar i nära samarbete med institutionens forskare och andra doktorander. CERS har fyra fokusområden inom forskningen:

  • Customers and Relations,
  • Marketing logics and strategizing,
  • Business, market, and societal dynamics,
  • Marketing effectiveness and profitability.

Som doktorand bidrar du till aktuell forskning och hur företag tänker och arbetar. Många av våra doktorander jobbar i nära kontakt med företag och organisationer. Våra utexaminerade doktorer arbetar antingen (1) på universitetskarriär som post-doc forskare, assistant professorer eller professorer, eller (2) i företag i olika industrier eller organisationer på den offentliga sektorn, som specialister, konsulter, ledare och även styrelsemedlemmar.

 

En doktorsexamen består av 240 sp varav 60 sp är doktorandkurser. Examen tar ungefär fyra år att fullborda. Hanken deltar i flera nationella forskarskolor och i internationellt samarbete, vilket ger forskarstuderandena vid Hanken tillgång till ett brett utbud av kurser och deltagande i vetenskapliga sammankomster. Kurserna kan tas via Hanken, KATAJA Opens in new window (det nationella forskarutbildningsprogrammet i företagsekonomi) och av EDEN Programme Opens in new window (en del av EIASM, the European Institute for Advanced Studies in Management), eller via andra universitet som erbjuder kurser som lämpar sig för ditt område. Kurserna är ämnade att ge dig kunskaper inom olika forskningsmetoder och marknadsföringsteorier.

Det huvudsakliga arbetet under dina doktorandstudier består av doktorsavhandlingen som är antingen en monografi eller en kompilation av artiklar och/eller esséer du skrivit inom ditt valda fokusområde.

Som forskarstuderande i ämnet marknadsföring förväntar vi oss att du arbetar självständigt och väljer ett område inom marknadsföring som kan vidareutvecklas. Vi ser gärna nytänkande och att du ifrågasätter existerande teorier, modeller och/eller antaganden. Om du vill bekanta dig med avhandlingar som producerats inom ämnet marknadsföring på Hanken kan du besöka denna sida Opens in new window .

Hankens doktorander tillhör Hankens forskarskola Opens in new window och på deras sidor söka till Hankens forskarutbildning Opens in new window hittar du som funderar på att söka in till forskarskolan information.

Om du är intresserad eller har frågor tveka inte att ta kontakta den ämnesansvariga i ämnet marknadsföring, eller ämnets professorer Jaakko Aspara Opens in new window , Maria Holmlund-Rytkönen eller Kristina Heinonen.