Kontaktuppgifter för ämnet finansiell ekonomi

Personal och doktorander vid enheten för finansiell ekonomi i Helsingfors och Vasa

Ämnesansvarig
Karl Felixson

Amanuens
Annika Bärlund

Personal
Associate Professor
Department Secretary
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Lecturer
Assistant Professor (Tenure Track)
Professor
Affiliated Researcher
Professor
Professor
Researcher
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Researcher
Lecturer
Professor of Practice
Affiliated Researcher
Postdoctoral Researcher
Assistant Professor (Tenure Track)
Professor of Practice
Project Assistant
Associate Professor (Tenure Track)
Associate Professor (Tenure Track)
Doktorander
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Recipent of the fee
Teacher (hourly paid)
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student