Kontaktuppgifter för ämnet finansiell ekonomi

Personal och doktorander vid enheten för finansiell ekonomi i Helsingfors och Vasa

Personal

Associate Professor
Department Secretary
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Lecturer
Assistant Professor (Tenure Track)
Professor
Professor
Professor
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Lecturer
Professor of Practice
Assistant Professor (Tenure Track)
Professor of Practice
Associate Professor (Tenure Track)
Associate Professor (Tenure Track)

Doktorander

Doctoral Researcher
Postdoctoral Researcher
Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
Hourly-Paid Employee
Doctoral Researcher
University Teacher
Affiliated Researcher