Kontaktuppgifter för ämnet finansiell ekonomi

Personal och doktorander vid enheten för finansiell ekonomi i Helsingfors och Vasa

Personal

Associate Professor
Department Secretary
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Lecturer
Assistant Professor (Tenure Track)
Professor
Professor
Professor
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Lecturer
Professor of Practice
Affiliated Researcher
Postdoctoral Researcher
Assistant Professor (Tenure Track)
Professor of Practice
Associate Professor (Tenure Track)
Associate Professor (Tenure Track)

Doktorander

Doctoral Student
Postdoctoral Researcher
Doctoral Student
Doctoral Student
Teacher (hourly paid)
Doctoral Student
Recipent of the fee
Doctoral Student