Kontaktuppgifter för ämnet finansiell ekonomi

Personal och doktorander vid enheten för finansiell ekonomi i Helsingfors och Vasa
Personal
Associate Professor in Finance

+358 40 352 1384

Department Secretary

+358 50 408 3450

Professor of Finance

+358 50 572 8834

Universitetslärare

+358 40 352 1452

Professor of finance, asset pricing

+358 40 352 1455

The foundation Bergsrådet Marcus Wallenberg Assistant Professor in finance

+358 50 062 1443

Professor in Finance

+358 40 352 1718

Professor in Finance

+358 40 352 1291

Professor

+358 40 352 1351

Postdoctoral Researcher
Wahlroos Professor in Finance

+358 40 352 1422

Assistant Professor in Statistics (tenure track)
Affiliated Researcher
Lektor

+358 40 352 1294

Professor of Practice

+358 40 572 7670

Wärtsilä Associate Professor in Finance (tenure track)

+358 40 352 1758

Associate professor (tenure track)
Doktorander
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student
Doctoral Student