Studieverktyg

På den här sidan hittar du länkar till schemaläggaren Schema samt Moodle, en plattform för kursmaterial. Mera information om Hankens kurser och studieplaner finns i Sisu.

Schema

Undervisningstiderna hittar du i schemaläggaren, där du också kan göra din egen läsordning. Bekanta dig med anvisningarna:

Anvisningar för Schema

Moodle

Kursmaterial finns på inlärningsplattformen Moodle.

Moodle instruktioner för Hankens studerande (på engelska)

Sisu

Hankens kursutbud finns i Sisu. Du behöver inte logga in för att se kursutbudet och kursbeskrivningarna. Bli välbekant med hur du använder Sisu - det är ett av de viktigaste verktygen för dig som studerande!

För varje huvud- och biämne inom grundutbildningen på Hanken finns en fastslagen studieplan, som visar vad du som huvud- eller biämnesstuderande inom det ämnet ska ta för kurser för att bilda en helhet. Du ser studieplanen för ditt examensprogram inne i Sisu.

MyWeb

Nyheter för studenter och andra aktualiteter publiceras på MyWeb.