Svenskt sammandrag av magisteravhandlingen

I en magisteravhandling skriven på engelska ska ett självständigt svenskt sammandrag ingå för studerande inom svenskspråkig utbildning.

Du som studerar på svenska på Hanken, men skriver din magisteravhandling på engelska, skriver ett sammandrag på engelska OCH ett motsvarande sammandrag på svenska.  Det svenska sammandraget ska vara en sida långt och det ingår i dokumentmallen för avhandling. Det svenska sammandraget placeras efter det engelska i början av avhandlingen. Hela sidan med det svenska sammandraget, inklusive titeln och nyckelorden, ska vara skrivna på svenska och utgöra en självständig text. Sammandraget på svenska lämnas in tillsammans med avhandlingen, varefter det bör godkännas av en svensklärare före din avhandling kan godkännas och ditt vitsord slås fast. Svenskläraren är i kontakt med dig om ditt sammandrag inte godkänns.

Bedömningsmatrisen hittas här: 

Гость (не проверено)
пт, 08/04/2023 - 11:33

Du ansvarar själv för att språket i sammandraget är gott, dvs svensklärarna rättar inte språket. Det ska du vid behov göra själv! Svensklärarna tar kontakt med dig via din hanken-epostadress, så följ med den!