Hälsa och välmående

Högskolans närvaroanmälda grundexamenstuderande har rätt till studenthälsovård och en studiepsykolog.

Studenthälsovård

I studentkårsavgiften som alla närvaroanmälda grundexamensstuderande betalar ingår en hälsovårdsavgift som berättigar till användandet av studenthälsans (SHVS) tjänster. Studenthälsan erbjuder flera avgiftsfria tjänster (bl.a. besök hos allmänläkare och hälsovårdare) samt rimligt prissatta avgiftsbelagda tjänster, och även service per e-post. För närmare information se SHVS webbsidor.

Studiepsykolog

Hanken erbjuder sina studerande möjligheten att besöka en studiepsykolog. I Helsingfors nås studiepsykologen via studiepsykolog@hanken.fi och i Vasa via daniel.ventus@hanken.fi . För mera information om mottagningstider, läs här.

Studentpräst

Studentprästen finns till för både studerande och personal i både Helsingfors och Vasa. Du kan kontakta studentprästen för samtal om både vardag och fest, studiestress och vägvalsångest, relationer och ensamhet, tro och tvivel.

Helsingfors: Andreas Lundgren
andreas.lundgren@evl.fi
050-3800662

Vasa: Hanna Jern
hanna.jern@evl.fi
044-4808327

UniSport

Hankens, Helsingfors universitets och Aalto-universitetets gemensamma organisation UniSport erbjuder motionstjänster till specialpris för studerande. I utbudet finns bl.a. gymträning, bollsporter och gruppträningspass, såsom yoga, dans och styrketräning. I UniSports träningskort (1, 4 eller 12 månader) ingår gymträning samt grupptränings- och bollsportspass. Du kan också delta genom att betala en engångsavgift. Kom ihåg att ta med ditt studiekort när ska köpa ditt träningskort eller andra tjänster.

UniSport erbjuder tjänster i Helsingfors centrum samt Tölö, Mejlans, Otnäs, Gumtäkt och Vik. Mer information, prislistor och villkor hittar du på UniSports webbsida: www.unisport.fi

Klubbhuset

Känner du till klubbhusen och att vi kan stödja studerande som inte mår så bra under även en längre period? Klubbhusen är avsedda för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att stödja rehabiliteringen och möjliggöra fortsättning i/ återgång till arbets- eller studielivet. Medlemskapet i klubbhusen är frivilligt och gratis. Du kan ringa och boka tid för en presentation (på finska) antingen till Itä-Helsingin klubitalo i Gårdsbacka eller Helsingin klubitalo i Sörnäs. Studiecoachen ger även gärna mera information bl.a. om hur högskolestuderande träffas och bistår varandra: vilma.kettle@helsinginklubitalo.org. Mera information om klubbhusen: http://www.itahelsinginklubitalo.org