Snabbleden

Här får du information om vad Snabbleden innebär, samt aktuell information under det pågående läsåret för dig som är anmäld till Snabbleden.

Snabbleden 2022-23 omfattar fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i studieteknik, totalt 26 studiepoäng. Undervisningen sker kvällstid efter kl 16.00 och är helt online. Snabbledspaketet kostar 199€.

Då du anmäler dig till ett snabbledspaket anmäler du dig samtidigt till alla kurser som ingår i paketetet. Pga av likabehandlingsprinciper kan du inte delta i Snabbleden med sikte på antagning till kandidatstudier mer än en gång; om du tidigare avklarat (fått vitsord i) en kurs som ingår i Snabbledspaketet kan du inte ta om Snabbleden för att bli antagen. Läs mer om 60 sp leden här.

Vänligen notera att studerna vid Snabbleden inleds med obligatoriska introduktionsdagar.

Under introduktionsdagarna får du all information som du behöver för studiestarten.

Det är obligatoriskt för dig som studerar på snabbleden att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlats under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av den obligatoriska kursen 0001-OPU Introduktion till akademiska studier. 

Introduktionsdagarna för läsåret 2022-2023 ordnas onsdagen 24.8 kl. 15-18 och torsdagen 25.8 kl. 16-19 online via Teams.

Fredagen 26.8 kl 16.30-18.30 erbjuder vi dig möjlighet att komma på plats och bekanta dig med Hankens byggnad i Helsingfors eller Vasa samt träffa dina studiekamrater. Deltagande i fredagens program är inte obligatoriskt.

Program för introduktionsdagarna

 

Introduktion till akademiska studier 0001-OPU, 2 sp, period 1-2.

Redovisningens grunder 1124-OPU, 6sp, period 1

Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 1-2

Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2

Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3