Snabbleden

Snabbleden är ett sätt att pröva på ekonomistudier och att bli antagen till Hanken om du studerar med god framgång och uppfyller antagningskraven.

Ansökan till Snabbleden sker årligen i augusti via studieinfo.fi. Du ansöker då till hela snabbledspaketet på en gång. Du kan inte avlägga Snabbleden genom att anmäla dig till kurserna en och en via öppna universitetet.

Snabbleden är ett antagningssätt och på grund av likabehandlingsprinciper kan du inte delta i Snabbleden med sikte på antagning till kandidatstudier mer än en gång. Om du tidigare avlagt (fått vitsord i) en kurs som ingår i snabbledspaketet kan du alltså inte gå Snabbleden. Om du redan är examensstuderande i ekonomi vid ett finländskt universitet kan du heller inte gå Snabbleden. Läs i så fall mer om antagning via 60 sp öppna universitetsstudier Opens in new window .

Observera att du inte automatiskt ansöker till kandidatprogrammet genom att avlägga Snabbleden, utan du måste lämna in en separat ansökan om antagning.

Snabbleden 2023-2024

Snabbleden 2023-24 omfattar fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i studieteknik, totalt 26 studiepoäng. Undervisningen sker kvällstid efter kl 16.00 och är helt online. Observera dock att du behöver besöka Hanken för att tentera. Du väljer själv i ansökningsskedet om du gör det i Helsingfors eller Vasa. Snabbleden kostar 250€.

Vänligen notera att studierna vid Snabbleden inleds med obligatoriska introduktionsdagar 28-29.8.

 • Introduktion till akademiska studier 0001-OPU, 2 sp, period 1
   
 • Redovisningens grunder 1124-OPU, 6sp, period 1
   
 • Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 1-2
   
 • Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2
   
 • Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3

Under introduktionsdagarna får du all information som du behöver för studiestarten.

Det är obligatoriskt för dig som studerar på Snabbleden att delta i introduktionsdagarna och Hanken förutsätter att du känner till all information som förmedlas under introduktionen. Introduktionsdagarna är en del av kursen 0001-OPU Introduktion till akademiska studier. 

Introduktionsdagarna för läsåret 2023-2024 ordnas måndagen 28.8 och tisdagen 29.8 kl. 16.00-19.00 online via Teams.

Onsdagen 30.8 kl. 17.00-18.30 erbjuder vi dig möjlighet att komma på plats och bekanta dig med Hankens byggnad i Helsingfors samt träffa dina studiekamrater under ledning av våra studerandetutorer. Deltagande i onsdagens program är inte obligatoriskt.

Du som vill besöka Hanken i Vasa kan skilt avtala om en lämplig tidpunkt under den första introdagen 28.8.

Introdagarnas program