Snabbleden

Här kan du få information om både vad Snabbleden innebär och aktuell information för dig som under det pågående läsåret är anmäld till Snabbleden

SNABBLEDEN 2020-2021

Ny coronainfo för tiden 30.11-7.1

Hankens byggnad stängs för alla studerande för tiden 30.11-7.1.

För tiden 30.11-7.1 ordnas inga e-tenter i Exam i Helsingfors eller i Vasa.

För kurserna i Snabbleden kan Examinarium öppnas tidigast 8.1.2021.

Den resterande examinationen inom det nu pågående öppna universitetets snabbledskurs Marknadsföringssstrategi ordnas det första provtillfället från 30.11 som enskilt och personligt övervakade e-tenter på distans

  • Den enskilt skrivna och via Teams personligt och av en fysiskt övervakade e-tenten är till innehåll och struktur helt likadan som den kameraövervakade Exam e-tenten. Således har ingendera gruppen dvs. de som redan skrivit eller de som ännu ska skriva, någon som helst fördel av situationen.
  • Följ regelbundet din Hanken e-post och kursens hemsida i Moodle för mera information!

Examination i snabbledskursen Finansiering och investering flyttas framåt och planeras till januari i Examinarium.

  • Följ regelbundet med din Hanken-epost och kursens hemsida i Moodle för mera information!
  • Förändringen gäller både Helsingfors och Vasa, eftersom samma regler gäller för Examination på båda orter

Håll gärna kontakt med dina medstuderande och kurskamrater på distans!

Sköt om er och stöd varandra!

Vi hörs om studiecirklarna via Teams!

 

 

Snabbleden 2020-2021

omfattar följande fyra grundkurser i ekonomi och en kurs i  studieteknik, totalt 25 studiepoäng

Redovisningens grunder 1124-OPU, 6 studiepoäng, period 1.

Introduktion till akademiska studier hösten 2020, 9999-OPU, 1 sp, period 1-2

Marknadsföringsstrategi 1123-OPU, 6sp, period 2

Finansiering och investering 1121-OPU, 6 sp, period 2

Företagsledning och entreprenörskap 1130-OPU, 6sp, period 3

 

För dig som studerar vid Snabbleden 2020-2021

Också du som är studerande inom öppna universitetets snabbled 2020-21 har för varje separat obligatorisk grundkurs med elektronisk examinationsform (e-tentamen) möjlighet till två e-tentamenstillfällen. Du har alltså maximalt två möjligheter att nå en tillräckligt god prestation för antagning.

Du som är intresserad av Snabbleden 2021-2022

Anmälan till Snabbleden 2020-2021 löpte ut i augusti 2020. Nästa gång att anmäla sig till Snabbleden kommer att vara i augusti 2021. Det är tyvärr inte möjligt att plocka upp enskilda grundkurser för att bygga ihop en motsvarande helhet inför ansökan till kandidatprogrammet till hösten 2021.