Internationella partnerskap och mobilitet

Internationella partnerskap och mobilitet, kontaktuppgifter

Som teamet för Internationella partnerskap och mobilitet har vi följande uppgifter och ansvarsområden:

  • Vi välkomnar initiativ från internationella forskare och potentiella partners som vill knyta kontakt och samarbeta med Hanken inom forskning och utbildning eller besöka Hanken.
  • Vi utvecklar och stöder Hankens internationella aktiviteter och nätverk. Vi ansvarar för utbytesprogrammet, internationella partnerskap samt aktiviteterna inom Erasmus+ och Nordplus programmen.
  • Vi stöder inkommande utbytesstuderande från samarbetsuniversiteten världen över inför resan till Finland och under studierna vid Hanken samt har ett aktivt samarbete med våra partners utöver studentutbytet. Eftersom Hanken uppmuntrar sina studenter att studera utomlands stöder vi dem i alla skeden av utbytesstudierna.

Kontakt:

Inkommande utbytesstuderande: incoming.mobility(at)hanken.fi

Utgående utbytesstuderande: outgoing.mobility(at)hanken.fi

Generell information: international(at)hanken.fi

OBS! Avvikande mottagningstider under sommaren! 

Utgående studerande: ingen egentlig vägledning 5.7 – 1.8.2021, men vi nås ändå per e-post (outgoing.mobility@hanken.fi) hela sommaren eller per telefon (+358 50 415 2844) bäst under följande tider; må. 13-15, ons. 9-11 och to. 13-15.
 
Inkommande studerande: ingen egentlig vägledning 28.6- 9.8.2021, men vi nås per e-post (incoming.mobility@hanken.fi) hela sommaren eller per telefon (+358 50 415 2844) bäst under följande tider må. 13-15, ons. 9-11 och to. 13-15.
 

 

Johanna Julin Lilius, PM

Chef för internationella relationer
Samarbetsavtal, Erasmus+
johanna.lilius(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 239

Towa Blomqvist, EM

Internationell koordinator (inkommande utbytesstudenter)
incoming.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 312

Janina Lygdman, PM

Internationell koordinator (utgående utbytesstudenter)
outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 391

Johanna Liljequist, EM

Internationell koordinator
johanna.liljequist(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 379

Maria Holmström, EM

Internationell koordinator
incoming.mobility(at)hanken.fi
outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 50 476 3684

Marina Lindberg

Internationell assistent
incoming.mobility(at)hanken.fi, outgoing.mobility(at)hanken.fi
Tfn +358 40 3521 504

Student Service (våning 1,5 - ingång från Quantum)

Mottagningstider

P.g.a. covid-19 har vi tillsvidare mottagning på distans, vi nås per telefon och e-post.

Om du vill boka ett Teamsmöte under våra mottagningstider vänligen skriv till, outgoing.mobility@hanken.fi

alternativt för inkommande utbytesstudenter, incoming.mobility@hanken.fi

Måndagar 13-15
Tisdagar ingen mottagning
Onsdagar   9-11
Torsdagar 13-15
Fredagar ingen mottagning