A man walking towards a refugee camp

Välkommen till the HUMLOG Institute!

Humanitarian Logistics and Supply Chain Research Institute är ett gemensamt kunskapscenter för Hanken och Försvarshögskolan. Det globala centret är en samlingspunkt för forskare inom humanitär logistik.

Det primära syftet med institutet är att bedriva forskning inom humanitär logistik och supply chain management. Den huvudsakliga relaterade produktionen är publikationer, med fokus på högkvalitativa refereegranskade artiklar i akademiska tidskrifter. Forskningen bidrar till utbildning och strävar efter att påverka samhället. Huvudprinciperna för vår verksamhet är öppenhet och transparens.

Vår verksamhet är organiserad kring fyra huvudpelare:

  • Forskning, med och för humanitära organisationer, från enskilda projekt till internationella konsortium;
  • Utbildning, genom master- och doktorandprogram;
  • Skräddarsydda utbildningar, i samarbete med utövare;
  • Kommunikation, spridning och utbyte av kunskap, via evenemang och seminarier, vår blogg och akademiska publikationer.

Vi tror på synergistiskt samarbete och partnerskap för att uppnå de mål vi har satt upp och arbetar därför nära med ett stort antal partners. Vi är involverade och vill vara involverade i projekt med representation av det akademiska samhället, utövarna från det humanitära samhället och även civilsamhället beroende på projektets särdrag. Vår expertis är att vi går på djupet i utmaningar och tillsammans med våra partners producerar forskningsresultat, som är till nytta för människor i nöd och är användbara i praktiken i det dagliga livet. Vårt team är också speciellt involverat i publiceringen av Journal of Humanitarian Logistics and Supply Chain Management.

 

Karen Spens, Rector of Hanken School of Economics

"I think the work done at the HUMLOG Institute is really important. It is not only about doing research itself but actually through doing the research that matters."

Diego Vega, Director of the HUMLOG Institute
Последнее
Мероприятия