JOO-studier vid ett annat universitet

Har du som Hanken-studerande hittat en kurs vid ett annat universitet som du vill avlägga? Då kan du ansöka om att få JOO-studierätt.

Ansökan om JOO-studierätt vid annan högskola (för studerande vid Hanken)

För att du ska beviljas JOO-studierätt vid ett annat universitet, måste Hanken som hemuniversitet först godkänna din ansökan, dvs bevilja dig förord. Först efter att du fått förord kan du skicka in din ansökan till måluniversitetet, alltså det universitet där du vill avlägga JOO-studier. Du måste alltså ha koll på både Hankens deadline för ansökan om förord och måluniversitetes deadline för ansökan om JOO-studierätt när du planerar dina JOO-studier.

Lämna in din ansökan om förord i god tid innan ansökningstiden går ut:

 • Studerande i Helsingfors ansöker om förord för JOO-studierätt senast i mitten av april för följande hösttermin och senast i mitten av oktober för följande vårtermin.
 • Studerande i Vasa kan kontinuerligt ansöka om förord. Handläggningstiden är två veckor under terminerna. Under semestertider kan det ta längre, så observera detta när du lämnar in din ansökan.

JOO-ansökningsprocessen förutsätter att Hankens studievägledare gör en separat genomgång av din studieplan och eventuellt konsulterar den ämnesansvariga läraren vid Hanken, innan ansökan kan behandlas. Forskarstuderande ska ha sin JOO-kurs godkänd av handledaren, innan de kan ansöka om JOO-studierätt. På grund av det här rekommenderar vi att du kontaktar studievägledningen vid Hanken i god tid innan ansökningstiden utgår.

Steg-för-steg-anvisningar för ansökan:

 1. Kolla deadline för ansökan, se ovan!
 2. Kolla om måluniversitetet har de kurser du är intresserad av i sitt JOO-kursutbud. Kolla även vilken tidtabellen är för ansökan om JOO-studierätt till det universitet/den fakultet du önskar studera vid. Informationen hittar du på måluniversitetets egna webbsidor eller genom att kontakta en JOO-ansvarig på måluniversitetet.
 3. Kontrollera att JOO-kraven uppfylls: Kurserna ska vara kurser som är relevanta för din examen och sådana som Hanken inte erbjuder.
 • Det finns utrymme för de tilltänkta JOO-studierna i din examen, dvs. JOO-studierna bör ingå i de studiepoäng som utgör din examen så att de tillsammans med de obligatoriska och programbundna studierna inte överskrider examens omfattning (180 sp för kandidatexamen och 120 sp för magisterexamen)
 • Kurserna får i regel inte ersätta huvudämnesstudierna
 • Studerande på kandidatnivå ska i regel ha avlagt minst 54 sp när ansökan inlämnas (undantag om ansökan gäller språkstudier som inte undervisas vid hemuniversitetet)
 • JOO-studierätt beviljas i regel endast för enstaka kurser (max 15 sp) / studerande / examen (gäller kandidat- och magisterstuderande), inte för biämneshelheter. För studerande med studierätt i Vasa kan det lokala JOO-avtalet inom Vasa högskolekonsortium godkänna fler än 15 sp. 
 1. Besök gärna studievägledningen på studiebyrån vid Hanken flera veckor före JOO-ansökningstiden utgår, vilket kan vara över ett halvt år före kursstart, för att säkerställa att du lämnar in en fullständig JOO-ansökan. Om kursen hör till ett ämne som finns på Hanken behöver du också ett godkännande från ansvarsläraren för det ämnet.
 2. Du är själv ansvarig att kontrollera att du har de förkunskaper som eventuellt krävs för att avlägga den kurs du ansöker om JOO-studierätt för vid måluniversitetet.
 3. Du gör din ansökan om Hankens förord till JOO-studier via vår elektroniska ansökningsblankett. Du loggar in med ditt Hanken-användar-ID. Du får meddelande när ansökan behandlats.
 4. Om Hanken beviljar dig förord till JOO-studier, ska du själv skicka in ansökan till måluniversitetet.

Till ansökan om förord bifogar du följande bilagor:

 • Kursbeskrivning(ar) över den kurs/de kurser du ansöker om JOO-studierätt för
 • Du som ansöker om studierätt för en kurs som hör till ett ämne som finns på Hanken bifogar godkännande av den ämnesansvariga
 • Forskarstuderande bifogar godkännande av handledaren

Studerande i Helsingfors ansöker om förord här: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2264/lomake.html Opens in new window

Studerande i Vasa ansöker om förord här: https://forma.hanken.fi/lomakkeet/2295/lomake.html Opens in new window

Det planeras ändringar på nationell nivå i universitetens avtal om flexibel studierätt. Ändringarna kommer att påverka både studieutbudet och ansökningsprocessen. Ovan beskrivna process följs ännu under läsåret 2024-25.