JOO-studier vid ett annat universitet

Har du som Hanken-studerande hittat en kurs vid ett annat universitet som du vill avlägga? Då kan du ansöka om att få JOO-studierätt.

Ansökan om JOO-studierätt vid annan högskola (för studerande vid Hanken)

Lämna in din ansökan i god tid innan ansökningstiden går ut –  studerande vid Hanken i Helsingfors söker om JOO-studierätt vid annat universitet i mitten av april för följande hösttermin och i mitten av oktober  för kurser följande vårtermin –  eftersom Hanken som hemuniversitet först måste behandla och godkänna din ansökan, innan den kan skickas till det mottagande universitetet. Du ska vara närvaroanmäld vid ditt hemuniversitet när ansökan inlämnas.

Lämna in en komplett JOO-ansökan (se steg-för-steg-anvisningarna nedan) i https://haku.joopas.fi/ senast den 17 oktober 2021 (gäller JOO-studier för våren 2022) för att säkerställa att ansökan hinner behandlas av Hanken och skickas vidare till måluniversitetet innan ansökningstiden går ut. Denna deadline gäller studerande vid Hanken i Helsingfors som vill söka om JOO-studierätt vid ett annat finländskt universitet.

JOO-ansökningsprocessen förutsätter att Hankens studievägledare gör en separat genomgång av din studieplan och eventuellt konsultering av den ämnesansvariga läraren vid Hanken, innan ansökan kan behandlas. Forskarstuderande skall ha sin JOO-kurs godkänd av handledaren, innan hen kan ansöka om JOO-studierätt. På grund av det här rekommenderar vi att du kontaktar studievägledningen vid Hanken i god tid innan ansökningstiden utgår.

Steg-för-steg-anvisningar för ansökan:

 1. Kolla deadline för ansökan, se ovan!
 2. Kolla om måluniversitetet har de kurser du är intresserad av i sitt JOO-kursutbud. Kolla även vilken tidtabellen är för ansökan om JOO-studierätt till det universitet/den fakultet du önskar studera vid. Informationen hittar du på https://haku.joopas.fi/, måluniversitetets egna webbsidor eller genom att kontakta en JOO-ansvarig på måluniversitetet.
 3. Kontrollera att JOO-kraven uppfylls: Kurserna ska vara kurser som är relevanta för din examen och sådana som Hanken inte erbjuder.
 • Det finns utrymme för de tilltänkta JOO-studierna i din examen, dvs. JOO-studierna bör ingå i de studiepoäng som utgör din examen så att de tillsammans med de obligatoriska och programbundna studierna inte överskrider examens omfattning (180 sp för kandidatexamen och 120 sp för magisterexamen)
 • Kurserna får i regel inte ersätta huvudämnesstudierna
 • Studerande på kandidatnivå ska i regel ha avlagt minst 54 sp när ansökan inlämnas (undantag om ansökan gäller språkstudier som inte undervisas vid hemuniversitetet)
 • JOO-studierätt beviljas i regel endast för enstaka kurser (max 15 sp) / studerande / examen (gäller kandidat- och magisterstuderande), inte för biämneshelheter. För studerande med studierätt i Vasa kan det lokala JOO-avtalet inom Vasa högskolekonsortium godkänna fler än 15 sp. 
 1. Besök gärna studievägledningen på studiebyrån vid Hanken flera veckor före JOO-ansökningstiden utgår, vilket kan över ett halvt år före kursstart, för att säkerställa att du lämnar in en fullständig JOO-ansökan. Om kursen hör till ett ämne som finns på Hanken behöver du också ett godkännande från ansvarsläraren för det ämnet.
 2. Du är själv ansvarig att kontrollera att du har de förkunskaper som eventuellt krävs för att avlägga den kurs du ansöker om JOO-studierätt för vid måluniversitetet.
 3. Du gör din JOO-ansökan i portalen https://haku.joopas.fi/ Du loggar in med ditt Hanken-användar-ID. Du får notifieringar via portalen när ansökan behandlas.

Till ansökan bifogar du åtminstone följande bilagor:

 • Individuell studieplan (ISP) gjord i WebOodi eller i Excel i vilken JOO-studierna ingår som inkluderar samtliga kurser du avser inkludera i examen
 • Kursbeskrivning(ar) över den kurs/de kurser du ansöker om JOO-studierätt för