Företagsuppdrag

Vilka är framtidens trender för din affärsverksamhet? Hur ser företagets tillväxtmöjligheter ut ur ett bolagsstyrningsperspektiv? Hur ser mina kundsegment verkligen ut?

Dessa och många fler frågeställningar kan du få svar på genom att delta med ett företagsuppdrag.

36_realize.jpg

Företagsuppdraget förverkligas genom att du presenterar en frågeställning enligt företagets behov som studerande analyserar i en kurs. Du får en unik inblick i hur unga konsumenter och framtidens arbetstagare ser på din frågeställning och din verksamhet. Samtidigt får studerande en aktuell och verklighetsförankrad frågeställning att lösa och tillämpa sin kunskap på och en ypperlig chans att bekanta sig med företag i regionen.

12:00 - 12:30 Registrering
12:30 - 14:00 Silicon Valley Modellen - att leda för entreprenörskap
14:00 - 14:30 Kaffe
14:30 - 16:00 Workshop och kunskapsutbyte
16:00 - 16:05 Avslutning och summering - See more at: https://www.hanken.fi/sv/samarbete-och-natverk/fortbildning/oppna-progr… av samarbetsmöjligheter inom kurser vid Hankens Vasa campus under höst- och vårterminerna (uppdateras årligen varje höst).

Anmäl ditt intresse att medverka med företagsuppdrag genom att fylla i och sända denna

blankett.pdf (ifyllbar) till examinatorn för kursen. Kontaktuppgifter för respektive kurs hittar du i listan över tillgängliga kurser. Anmäl ditt intresse gärna så fort som möjligt och senast i enlighet med den deadline som finns angiven för respektive kurs.

Om du har förslag på andra typer av företagsuppdrag som inte finns omnämnda i listan kan du skicka dina önskemål till Åsa Hämäläinen eller André Österholm.

Stödaktiviteter som befrämjar studerandes entreprenörskap

För att sporra och stödja studerande vidareutveckla sina affärsidéer eftersträvar vi inom Hanken New Ventures att kombinera i samverkan med regionens näringsliv det kunnande som finns inom högskolans institutioner och enheter, Hanken Fortbildning Vasa samt Hankens alumnnätverk.

Vänligen kontakta oss om du vill delta i någon av stödaktiviteterna nedan och göra en insats för att befrämja studerandes entreprenörskap vid Hankens Vasa campus:

  • På ett seminarium eller en träff med studerande berätta om dina erfarenheter och som företagare eller inom ditt område av expertis
  • Agera som rådgivare i enlighet med din tid och kompetens inom ett delområde (t.ex. branschkännedom, produktutveckling, marknadsföring) åt en studerande som vill vidareutveckla sin affärsidé eller sitt företag. Sparringen sker elektroniskt eller via personliga möten
  • Verka som mentor under ett läsår åt en studerande som vill vidareutveckla sin affärsidé eller sitt företag. Träff exempelvis 1 gång/månad, 1-2 h/gång.
  • Genom stipendier eller understöd till en fond ekonomiskt stödja studerande som vill utveckla sitt entreprenörskap.
  • Frö-/riskfinansiering av studerandes företag

Om du har förslag på andra samarbetsaktiviteter får du också gärna ta kontakt.