Kontaktuppgifter för ämnet redovisning

Kontaktuppgifter för ämnet redovisning. Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.

Ämnesansvarig för ämnet redovisning: Kim Ittonen

Пользователи

Assistant Professor (Tenure Track)
Doctoral Student
Doctoral Student
Postdoctoral Researcher
Associate Professor
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Senior Fellow
Assistant Professor (Tenure Track)
Research Assistant
Associate Professor (Tenure Track)
Teacher (hourly paid)
Associate Professor (Tenure Track)
Lecturer
Associate Professor (Tenure Track)
Professor Emeritus