Kontaktuppgifter för ämnet redovisning

Kontaktuppgifter för ämnet redovisning. Kontakta avdelningsadministratören (amanuens) ida.forsblom@hanken.fi för mera information.

Ämnesansvarig för ämnet redovisning: Kim Ittonen

Пользователи

Assistant Professor (Tenure Track)
Assistant Professor (Tenure Track)
Doctoral Researcher
Affiliated Researcher
Postdoctoral Researcher
Associate Professor
Professor
Assistant Professor (Tenure Track)
Professor (Visiting)
Assistant Professor (Tenure Track)
Associate Professor (Tenure Track)
Affiliated Researcher
Associate Professor (Tenure Track)
Lecturer
Associate Professor (Tenure Track)
Professor Emeritus
Research Assistant