Din alumnsida

Uppdatera din alumnsida på alumni.hanken.fi!

Du har som Hankenalumn en egen alumnsida* där du kan uppdatera dina uppgifter och uttrycka vad just du är intresserad av att höra om!

Hanken skickar information både elektroniskt och i form av Hanken-tidningen som utkommer två gånger per år. Kom även ihåg att uppdatera din kontaktinformation när du flyttar eller byter jobb!

Du ansluter till alumnsidan med din e-post. Första gången du går in på din alumnsida, registreras du som ny användare.

*Från och med januari 2018 har alumnportalen Hanken Network lagts ned och ersatts med funktionen ”My alumni page”.

Kontakta oss gärna på alumni@hanken.fi!