Hållbarhet inom forskning

Som en del av vår strategi strävar vi efter att ansvarsfullhet och hållbarhet förespråkas i forskning. För att uppnå detta försöker vi uppmuntra forskare att lägga resurser på open science och open access publiceringar, samt förväntas alla forskare att koppla sin forskning och sina resultat till FNs Globala mål för hållbar utveckling.

Forskning i hållbar utveckling 2018-2020

Hållbar utveckling och våra styrkeområden 

Hanken väljer vart femte år styrkeområden inom forskning. Styrkeområden är ett viktigt stategiskt beslut om vilka forskningsteman som anses hålla en hög internationell nivå och ska prioriteras då beslut fattas om hur resurser inom forskning fördelas. Under 2019-2023 är tre av de fyra styrkeområdena tydligt relaterade till hållbarhetsteman. Dessa är: