Rättsligt meddelande

Innehållet upprätthålls distribuerat så att var och enhet inom organisationen ansvarar för sin del.

Om du upptäcker fel eller problem med websiten, vänligen kontakta web-help@hanken.fi och beskriv problemet/felet och inkludera en länk till den problematiska sidan.