Nyttiga länkar

FöretagsFinland- Information, anvisningar, verktyg och offentliga företagstjänster som hänför sig till grundande av företag samt bedrivande och utvecklande av företagsverksamhetMitt FöretagsFinland - En elektronisk webbarbetsplats som byggs upp utifrån användarens profiluppgifter. Via webbarbetsplatsen kan du sköta ärenden som hänför sig till grundande av företag och företagsverksamhet.Företagstolken - verktyg för planering och utveckling av företagsverksamheten.Netsmart - en guide för dig som vill använda webben som verktyg i ditt arbetePatent- och registerstyrelsenExpert- och rådgivningstjänster:Startia - Vasaregionens nyföretagarcentrumUppfinningsstiftelsens produktledstjänst - riksomfattande och avgiftsfri experttjänst som erbjuder rådgivning och stöd vid utvecklandet av uppfinningarNärings- Trafik och MiljöcentralenTekesFinansieringsformer och finansiärer:Vaseks webbsida hittar du information om olika finansieringsmöjligheter och en förteckning över både offentliga finansiärer och riskkapitalister.