Nyttiga länkar

FöretagsFinland- Information, anvisningar, verktyg och offentliga företagstjänster som hänför sig till grundande av företag samt bedrivande och utvecklande av företagsverksamhet

Mitt FöretagsFinland - En elektronisk webbarbetsplats som byggs upp utifrån användarens profiluppgifter. Via webbarbetsplatsen kan du sköta ärenden som hänför sig till grundande av företag och företagsverksamhet.

Företagstolken - verktyg för planering och utveckling av företagsverksamheten.

Netsmart - en guide för dig som vill använda webben som verktyg i ditt arbete

Patent- och registerstyrelsen

Expert- och rådgivningstjänster:

Startia - Vasaregionens nyföretagarcentrum

Uppfinningsstiftelsens produktledstjänst - riksomfattande och avgiftsfri experttjänst som erbjuder rådgivning och stöd vid utvecklandet av uppfinningar

Närings- Trafik och Miljöcentralen

Tekes

Finansieringsformer och finansiärer:

Vaseks webbsida hittar du information om olika finansieringsmöjligheter och en förteckning över både offentliga finansiärer och riskkapitalister.