Avhandling och slutskede

På dessa sidor hittar du information om bl.a. inlämningsförfarandet och bedömningsprocessen gällande doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar.

Doktorsavhandlingar

Licentiatavhandlingar

Här hittar du också information om examensbetyg.

Om du har frågor gällande processerna eller anvisningarna får du gärna skicka ett meddelande till doctoral.studies (at)hanken.fi 

Information om hur du får din avhandling publicerad hittar du på bibliotekets webbsidor. Frågor om denna process riktas till Hankens bibliotek.