Karriärmöjligheter

Karriärutsikter för utexaminerade från handelsrätt
Handelsrätt har stor inverkan på ekonomiskt beslutsfattande. Det skulle finnas vare sig företag eller kommersiella transaktioner utan handelsrättsliga verktyg. Företag behöver en företagsform, en professionell ledning, finansiering, personal och ett mycket stort antal olika typer av avtal. Ett företag är också skattepliktigt och måste beakta tvingande regler.
 
En examen i handelsrätt ger en god professionell bas för varierande arbetsuppgifter som förutsätter både ekonomiskt och juridiskt kunnande. Ämnet handelsrätt erbjuder studier som lätt kan förenas med samtliga företagsekonomiska ämnen på Hanken.