Interkulturell affärskommunikation på tyska som biämne (25 sp)

Biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (25 sp) är uppbyggt av kurser som ger dig grunder för en god kommunikation på tyska i ditt yrkesliv.

Biämnet kan tas både på kandidat- och magisternivå.

Minimikravet för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska är 25 sp. Du kan välja kurserna från kurspoolen nedan:

Kurspoolen för biämnet i interkulturell affärskommunikation på tyska (0550HFORS resp. 0550VASA), 25 sp:

Deutsch I A 5527-A(-V) 3 sp
Deutsch I B 5527-B(-V) 3 sp
Deutsch II A Karriere D 5528-A(-V) 3 sp
Deutsch II B Karriere D 5528-B(-V) 3 sp
Deutsch III A: Deutsch für Ökonomen 5546(-V) 4 sp
Deutsch III B: Deutsch für Ökonomen 5547(-V) 4 sp
Deutsch IV-1: Geschäftskommunikation 5551-E 4 sp
Deutsch IV-2 Mündliche Kommunikation: Präsentieren – Vortragen – Überzeugen 5552-E 4 sp
Deutsch V-1: Interkulturelle Kommunikation 5553-E 4 sp
Deutsch V-2: Wirtschaftstexte – Terminologie und Strukturen 5554-E 4 sp
Deutsch VI: Wirtschaftskommunikation 5555-E 4 sp
Deutsch VI: Literatur und Gesellschaft 5556-E 4 sp
Deutsch VI: Aktuelle Texte – Wirtschaft und Gesellschaft 5557-E 2 sp
Interkulturelles Online-Planspiel 5550-E 2 sp
Each one teach one – Tyska 5541(-V) 2 sp
Utbytesstudier på tyska 5599(-V) 1-8 sp

I biämnesstudierna i tyska kan förutom kurserna på Hanken, som listas ovan, även ingå utbytesstudier i tyska språket avlagda i Tyskland, Österrike eller Schweiz [5599(-V) Utbytesstudier på tyska] samt språkkurser i tyska avlagda vid ett tyskspråkigt universitet. Det är också möjligt att avlägga kurser i tyska vid Aalto-universitetets handelshögskola resp. vid Vasa universitets språkcenter Linginno.

För mera information, kontakta den ämnesansvariga läraren.