Sisu FAQ

Här listar vi frågor och svar om Sisu. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga här eller på de andra instruktionssidorna kan du kontakta oss på sisu-student@hanken.fi för att få hjälp med att använda Sisu. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.

Klicka på frågorna nedan för att komma direkt till svaret

Allmänt
Studieplaner
Kursanmälan
Studieprestationer

***************

Allmänt

Varför övergick Hanken från WebOodi till Sisu?

Oodi är redan 20 år gammalt med föråldrad teknik, och systemet lades ner. Sisu har utvecklats tillsammans med bl.a. Helsingfors universitet och Aalto-universitetet, alltså valde Hanken att också gå med i samarbetet. Sisu är ett modernt verktyg som stöder studieplaneringen med flera automatiserade processer. Funktioner som tidigare skötts utanför Oodi ingår i Sisu så att flera processer sker inom samma system.

Hur får jag hjälp med Sisu?

Du hittar instruktioner och videon på dessa Sisu-sidor, samt vanliga frågor och svar på denna sida. Om du behöver ytterligare teknisk hjälp med Sisu kan du skicka e-post till sisu-student@hanken.fi. Studievägledarna hjälper dig med innehållsrelaterade frågor. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.

Måste jag göra en studieplan i Sisu även om jag tidigare gjort en ISP i WebOodi?

Ja, det måste du. Det enda undantaget är om du får din magisterexamen senast 28.1.2022. Om du ska studera på våren vid Hanken måste du ha en studieplan i Sisu, eftersom du anmäler dig till vårens kurser fr.o.m period 3 i Sisu och detta förutsätter en studieplan i Sisu. Om du utexamineras efter januari kommer det att ske via Sisu, vilket kräver att din studieplan innehåller alla studier du vill ha med på ditt betyg. Om du får din kandidatexamen 28.1.2022 behöver du alltså inte göra en studieplan för ditt kandidatskede i Sisu, utan endast magisterstudierna.

Var hittar jag utbudet av sommarkurser?

Du hittar de kurser som ges i början av sommaren via följande filter på Sök-sidan:

sommarkurser

För att hitta kurserna som går i augusti ska du kryssa för 2022-2023: Sensommaren. Observera att du måste vara närvaroanmäld för nästa läsår för att kunna anmäla dig till kurserna i augusti.

Ifall du tänker anmäla dig till en kurs ska du komma ihåg att lägga till den i din studieplan före du anmäler dig, annars går din anmälan inte igenom.

Studieplaner

Vilken undervisningsplansperiod (OPS-kausi) ska jag välja när jag skapar min studieplan?

Välj undervisningsplansperioden 2020-2023 när du skapar din studieplan. Detta gäller även om du inlett dina studier före 2020 pga. tekniska orsaker.

Varför får jag detta felmeddelande i min studieplan?

Det här beror på att du skapat en studieplan som inte motsvarar din studierätt vid Hanken. Skapa en ny studieplan genom att klicka på "Ny studieplan" och välj utbildningen Sisu erbjuder dig automatiskt. Radera sedan den gamla planen.

Hur får jag in tillgodoräknade kurser och mina kurser från mitt utbyte i studieplanen?

Dina prestationer som registrerats i Oodi har överförts som så till Sisu. Bekanta dig med instruktionerna på sidan Prestationer i Sisu om hur du får in dem i studieplanen. Instruktioner för tillgodoräkning av kurser som inte registrerades i Oodi hittas här.

Hur får jag in en -OPU kurs i min studieplan i stället för en kurs utan -OPU?

Detta görs via motsvarigheter för studieavsnittet i fråga. Instruktionerna hittar du på sidan Prestationer i Sisu under rubriken "Lägg till utförda prestationer i studieplanen".

Hur får jag in en kurs i studieplanen som jag gått, men som nu har en annan kurskod?

Kolla först under ditt huvudämnes rubrik "Valbart inom huvudämnet" eller under biämnet om den gamla kurskoden listas där och välj in den. Om det är frågan om en äldre kurs som direkt motsvarar nuvarande kurs kan du välja in den som en motsvarighet för studieavsnittet i fråga. Instruktionerna för motsvarigheter hittar du på sidan Prestationer i Sisu under rubriken "Lägg till utförda prestationer i studieplanen".

Varför är mitt huvudämne i mot reglerna-statuset?

Om du gjort din studieplan i Sisu före november 2021 kommer den att vara i mot reglerna-statuset på grund av en ändring som skedde i strukturen gällande Introduktion till akademiska studier och ISP-kursen. Följ instruktionerna längst ner på den här sidan för att åtgärda det.

Varför finns inte 9995 Global Competence: Introduction to Market Analytics med i min studieplan för magisterstudier?

9995 ersätts och motsvaras av 9994 Global Competence: Data Analytics. Du kan välja in 9995 som motsvarighet för 9994 via motsvarighetsfunktionen. Instruktionerna hittar du på sidan Prestationer i Sisu under rubriken "Lägg till utförda prestationer i studieplanen".

Varför står det "raderad" vid 9221?

Den kursen har raderats av tekniska orsaker, eftersom studiepoäng inte kommer registreras på den kurskoden. Prestationerna från ditt utförda utbyte kommer att föras in med andra koder, och om du inte ännu har utfört ditt utbyte så kommer du få instruktioner senare för hur du för in det i din studieplan. Du kan alltså klicka på skräpkorg-ikonen vid 9221 och ta bort den ur studieplanen.

Hur får jag in min dispens/befrielse från utlandsvistelsen i studieplanen?

Instruktionerna finns under rubriken "Specifika instruktioner" på sidan Studieplanen.

Kursanmälan

Varför kan jag inte anmäla mig till undervisningen i Sisu?

Det finns flera möjliga orsaker. Börja med att kolla att du faktiskt har studieavsnittet invalt i din studieplan, annars går det inte att anmäla sig.

En annan orsak är målgrupper som finns införda på undervisningen. I exemplet nedan är kursen ämnad endast för magisterstuderande med marknadsföring som huvudämne. Om du inte uppfyller det kravet är kursen inte ämnad för dig.

Studieprestationer

Hur får jag in mina prestationer i studieplanen?

Se instruktionerna och FAQ om prestationerna på sidan Prestationer i Sisu.