Sisu FAQ

Här listar vi frågor och svar om Sisu. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga här eller på de andra instruktionssidorna kan du kontakta studievägledarna för att få hjälp med att använda Sisu. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.

Klicka på frågorna nedan för att komma direkt till svaret

Allmänt
Studieplaner
Undervisning och anmälan
Studieprestationer

***************

Allmänt

Varför övergick Hanken från WebOodi till Sisu?

Oodi var redan 20 år gammalt med föråldrad teknik, och systemet lades ner. Sisu har utvecklats tillsammans med bl.a. Helsingfors universitet och Aalto-universitetet, alltså valde Hanken att också gå med i samarbetet. Sisu är ett modernt verktyg som stöder studieplaneringen med flera automatiserade processer. Funktioner som tidigare skötts utanför Oodi ingår i Sisu så att flera processer sker inom samma system.

Tillbaka upp

Hur får jag hjälp med Sisu?

Du hittar instruktioner och videon på dessa Sisu-sidor, samt vanliga frågor och svar på denna sida. Om du inte hittar ett svar på din fråga här eller på de andra instruktionssidorna kan du kontakta studievägledarna för att få hjälp med att använda Sisu. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.

Tillbaka upp

Måste jag göra en studieplan i Sisu även om jag tidigare gjort en ISP i WebOodi?

Ja, det måste du. För att kunna anmäla dig till undervisningen i Sisu krävs det en studieplan. Din utexaminering baseras också på studieplanen i Sisu.

Tillbaka upp

Studieplaner

Vilken undervisningsplansperiod (OPS-kausi) ska jag välja när jag skapar min studieplan?

Om du inlett dina studier innan 1.8.2023 kan du välja mellan 2020-2023 eller 2023-2025, observera dock skillnaderna i innehållet beroende på vilken version du väljer. Om du inlett dina studier efter 1.8.2023 ska du välja 2023-2025.

Tillbaka upp

Varför får jag detta felmeddelande i min studieplan?

Det här beror på att du skapat en studieplan som inte motsvarar din studierätt vid Hanken. Skapa en ny studieplan genom att klicka på "Ny studieplan" och välj utbildningen Sisu erbjuder dig automatiskt. Radera sedan den gamla planen.

Tillbaka upp

Hur får jag in tillgodoräknade kurser och mina kurser från mitt utbyte i studieplanen?

Dina prestationer som registrerats i Oodi har överförts som så till Sisu. Bekanta dig med instruktionerna på sidan Prestationer i Sisu om hur du får in dem i studieplanen. Instruktioner för tillgodoräkning av kurser som nu behöver registreras i Sisu hittas här.

Tillbaka upp

Hur får jag in en -OPU kurs i min studieplan i stället för en kurs utan -OPU?

Detta görs via motsvarigheter för studieavsnittet i fråga. Instruktionerna hittar du här.

Tillbaka upp

Hur får jag in en kurs i studieplanen som jag gått, men som nu har en annan kurskod?

Kolla först under ditt huvudämnes rubrik "Valbart inom huvudämnet" eller under biämnet om den gamla kurskoden listas där och välj in den. Om det är frågan om en äldre kurs som direkt motsvarar nuvarande kurs kan du välja in den som en motsvarighet för studieavsnittet i fråga. Instruktionerna för motsvarigheter hittar du på sidan Prestationer i Sisu under rubriken "Lägg till utförda prestationer i studieplanen".

Tillbaka upp

Varför är mitt huvudämne i mot reglerna-statuset?

Om du gjort din studieplan i Sisu före november 2021 kommer den att vara i mot reglerna-statuset på grund av en ändring som skedde i strukturen gällande Introduktion till akademiska studier och ISP-kursen. Följ instruktionerna längst ner på den här sidan för att åtgärda det.

Tillbaka upp

Varför finns inte 9995 Global Competence: Introduction to Market Analytics med i min studieplan för magisterstudier?

9995 ersätts och motsvaras av 9994 Global Competence: Data Analytics. Du kan välja in 9995 som motsvarighet för 9994 via motsvarighetsfunktionen. Instruktionerna hittar du på sidan Prestationer i Sisu under rubriken "Lägg till utförda prestationer i studieplanen".

Tillbaka upp

Varför står det "raderad" vid 9221?

Den kursen har raderats av tekniska orsaker, eftersom studiepoäng inte kommer registreras på den kurskoden. Prestationerna från ditt utförda utbyte kommer att föras in med andra koder, och om du inte ännu har utfört ditt utbyte så kommer du få instruktioner senare för hur du för in det i din studieplan. Du kan alltså klicka på skräpkorg-ikonen vid 9221 och ta bort den ur studieplanen.

Tillbaka upp

Hur får jag in min dispens/befrielse från utlandsvistelsen i studieplanen?

Instruktionerna finns under rubriken "Specifika instruktioner" på sidan Studieplanen.

Tillbaka upp

Kursanmälan

Hur anmäler jag mig till undervisning i Sisu?

Anmälan görs via Anmälan-sidan, och det är viktigt att du först satt in studieavsnittet i din primära studieplan före du anmäler dig. Närmare instruktioner om anmälan till undervisning hittar du här.

Tillbaka upp

Varför godkänns inte min anmälan till undervisningen?

Varje undervisning har villkor som ska uppfyllas för att anmälan ska gå igenom, de presenteras alla här. Du kan läsa mera om hur du kontrollerar din anmälan här.

De vanligaste orsakerna till att anmälan inte godkänns är att anmälan gjorts direkt via Sök-sidan utan att lägga till studieavsnittet i studieplanen först, eller att studerande inte tillhör rätt målgrupp. All undervisning har målgrupper insatta, och hör du inte till någon av målgrupperna godkänns inte din anmälan. Hör du inte till någon av de listade målgrupperna är undervisningen inte ämnad för dig. Målgrupperna förklaras kort här

Tillbaka upp

 

Kan jag ta tillbaka min anmälan?

Medan anmälan är öppen kan du annullera din annulera din anmälan. Om undervisningen redan inletts kan du avbryta din prestation. Närmare instruktioner hittar du här

Tillbaka upp

 

Var hittar jag utbudet av sommarkurser?

Du hittar de kurser som ges i början av sommaren via följande filter på Sök-sidan:

sommarkurser

För att hitta kurserna som går i augusti ska du kryssa för 2022-2023: Sensommaren. Observera att du måste vara närvaroanmäld för nästa läsår för att kunna anmäla dig till kurserna i augusti.

Ifall du tänker anmäla dig till en kurs ska du komma ihåg att lägga till den i din studieplan före du anmäler dig, annars går din anmälan inte igenom.

Tillbaka upp

Studieprestationer

Varför syns inte alla mina studiepoäng på första sidan i Sisu?

Sisus första sida endast visar antalet studiepoäng baserat på studieavsnitten du har i din studieplan. Det här betyder inte att de resterande studiepoängen saknas från Sisu. På sidan Min profil på fliken Prestationer ser du alla dina studieprestationer, också dem som inte finns i studieplanen. Följ anvisningarna på sidan Prestationer i Sisu för att se hur du lägger till prestationerna i din plan.

Tillbaka upp

Varför är min prestation bara en delprestation?

Om du ser en delprestation längst ner på sidan Prestationer har den högst antagligen registrerats under samma dag. Alla prestationer via undervisning i Sisu registreras först som delprestationer, och så sammanställs de till "hela" prestationer under följande natt. Observera att "Prestationsdatum" inte är samma sak som "Registreringsdatum". Ifall din delprestation inte ändras tills följande dag kan du kontakta sisu-student(at)hanken.fi.

delprestation.png

Om du vill kolla vilket datum prestationen registrerats kan du klicka på prestationen och se vilket datum som finns under "Registreringsdatum".

Tillbaka upp

Varför saknas en av mina prestationer i Sisu?
  • Alla studieprestationer du har genomfört syns inte nödvändigtvis automatiskt i din studieplan, och då måste de läggas till manuellt. Följ anvisningarna på sidan Prestationer i Sisu för att se hur du lägger till prestationerna i din plan.
  • Om det handlar om äldre prestationer - kolla först på sidan Min profil -> Prestationer om du hittar prestationen där. Kolla sen på samma sida under Underkända och föråldrade studieprestationer om prestationen finns där.

Tillbaka upp

Hur får jag in mina prestationer i studieplanen?

Se instruktionerna om prestationerna på sidan Prestationer i Sisu.

Tillbaka upp

Det står att min prestation åldras, vad ska jag göra?

Om en prestation åldras inom ett år syns varningen ”Prestation åldras” samt dagen när prestationen åldras intill prestationen i listan och i tilläggsinformationen i sidopanelen. För att förlänga giltighetstiden för prestationen ska du fylla i blanketten för föråldrade studier som finns på sidan Blanketter.

Tillbaka upp