Sisu FAQ

Här listar vi frågor och svar om Sisu. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga här eller på de andra instruktionssidorna kan du kontakta oss på sisu@hanken.fi för att få hjälp med att använda Sisu.

Till vad ska jag använda Sisu och till vad ska jag använda WebOodi?

Studieplanerna görs i Sisu från och med våren 2021. Läsårs- och närvaroanmälan, samt kursanmälningarna görs i WebOodi fram till period 2 år 2021. Från och med period 3 görs också kursanmälningarna i Sisu. 

Måste jag göra en studieplan i Sisu även om jag tidigare gjort en ISP i WebOodi?

Ja, det måste du. Det enda undantaget är om du får din magisterexamen före 31.7.2021. Om du ska studera på hösten vid Hanken måste du ha en studieplan i Sisu, eftersom du anmäler dig till höstens kurser fr.o.m period 3 i Sisu och detta förutsätter en studieplan i Sisu.

Varför syns min studierätt fel i Sisu?

Felaktiga uppgifter om studierätten beror på fel som skett i dataöverföringen. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt. Om din studierätt är fel i systemet påverkar det inte din faktiska studierätt vid Hanken, och det hindrar dig inte från att använda din studieplan. Det lönar sig att kontrollera studierätten i WebOodi.

Varför får jag detta felmeddelande i min studieplan?

Det här beror på att din studierätt och/eller närvaroanmälan för läsåret inte ännu överförts till Sisu. Du behöver inte göra något själv, det åtgärdas under hösten.

Varför syns inte mina studieprestationer i Sisu?

Studieprestationerna överförs från WebOodi till Sisu senare under 2021. Än så länge ska du hålla reda på dina prestationer i WebOodi. I framtiden syns dina prestationer i Sisu både i din studieplan och under fliken Prestationer vid Min profil.