Sisu FAQ

Här listar vi frågor och svar om Sisu. Ifall du inte hittar ett svar på din fråga här eller på de andra instruktionssidorna kan du kontakta oss på sisu-student@hanken.fi för att få hjälp med att använda Sisu. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.

Klicka på frågorna nedan för att komma direkt till svaret

Allmänt
Studieplaner
Kursanmälan
Studieprestationer

***************

Varför övergår Hanken från WebOodi till Sisu?

Oodi är redan 20 år gammalt med föråldrad teknik, och systemet läggs ner. Sisu har utvecklats tillsammans med bl.a. Helsingfors universitet och Aalto-universitetet, alltså valde Hanken att också gå med i samarbetet. Sisu är ett modernt verktyg som stöder studieplaneringen med flera automatiserade processer. Funktioner som tidigare skötts utanför Oodi ingår i Sisu så att flera processer sker inom samma system.

Hur får jag hjälp med Sisu?

Du hittar instruktioner och videon på dessa Sisu-sidor, samt vanliga frågor och svar på denna sida. Om du behöver ytterligare hjälp med Sisu kan du skicka e-post till sisu-student@hanken.fi. Mejla inte lärarna gällande problem med Sisu.

Till vad ska jag använda Sisu och till vad ska jag använda WebOodi?

Studieplanerna görs i Sisu från och med våren 2021. Läsårs- och närvaroanmälan görs i WebOodi fram till januari 2022. Från och med period 3 görs kursanmälningarna i Sisu. Efter bytet av databas i januari används WebOodi inte längre.

Måste jag göra en studieplan i Sisu även om jag tidigare gjort en ISP i WebOodi?

Ja, det måste du. Det enda undantaget är om du får din magisterexamen senast 28.1.2022. Om du ska studera på våren vid Hanken måste du ha en studieplan i Sisu, eftersom du anmäler dig till vårens kurser fr.o.m period 3 i Sisu och detta förutsätter en studieplan i Sisu. Om du utexamineras efter januari kommer det att ske via Sisu, vilket kräver att din studieplan innehåller alla studier du vill ha med på ditt betyg. Om du får din kandidatexamen 28.1.2022 behöver du alltså inte göra en studieplan för ditt kandidatskede i Sisu, utan endast magisterstudierna.

Varför syns min studierätt fel i Sisu?

Felaktiga uppgifter om studierätten beror på dataöverföringen. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt. Om din studierätt är fel i systemet påverkar det inte din faktiska studierätt vid Hanken, och det hindrar dig inte från att använda din studieplan. Det lönar sig att kontrollera studierätten i WebOodi.

Om du i något skede av dina studier bytt från att studera vid en ort till en annan, eller bytt från ett program till ett annat så har överföringen av din studierätt till Sisu tyvärr fördröjts av orsaker som vi på Hanken inte kan påverka. Din studierätt har inte försvunnit trots att de kan se så ut i Sisu, utan det handlar endast om att föra över den från Oodi till Sisu.

Före din studierätt kommit till Sisu kan du inte anmäla dig till vårens kurser. Studierätten överförs inom december, men vi kan tyvärr inte ge dig ett exakt datum för det just nu. Men eftersom kursanmälan till P3 är öppen till 9.1. och för P4 till 6.3 så hinner du bra anmäla dig till dina kurser även senare. Väldigt få kurser på Hanken har begränsad deltagarmängd, så kursanmälan går bra att göra även senare.

Studieplaner

Vilken undervisningsplansperiod (OPS-kausi) ska jag välja när jag skapar min studieplan?

Välj undervisningsplansperioden 2020-2023 när du skapar din studieplan. Detta gäller även om du inlett dina studier före 2020 pga. tekniska orsaker.

Varför får jag detta felmeddelande i min studieplan?

Det här beror på att din studierätt inte ännu överförts till Sisu. Du behöver inte göra något själv, det åtgärdas senare. Du kan ändå göra en studieplan via fliken "Alla utbildningar" i fönstret du skapar en ny studieplan med.

Hur får jag in tillgodoräknade kurser och mina kurser från mitt utbyte i studieplanen?

Gör inga tillgodoräkningsansökningar eller ansökningar om personlig prestation än så länge i Sisu. Dina prestationer kommer att överföras från WebOodi och du får senare instruktioner för hur du får in dina tillgodoräknade kurser i din studieplan.

Hur får jag in en -OPU kurs i min studieplan i stället för en kurs utan -OPU?

Detta görs via motsvarigheter för studieavsnittet i fråga. Funktionen tas i bruk senare i höst och då publiceras också instruktioner för det.

Hur får jag in en kurs i studieplanen som jag gått, men som nu har en annan kurskod?

Kolla först under ditt huvudämnes rubrik "Valbart inom huvudämnet" eller under biämnet om den gamla kurskoden listas där och välj in den. Om det är frågan om en äldre kurs som direkt motsvarar nuvarande kurs kan du välja in den som en motsvarighet för studieavsnittet i fråga. Funktionen tas i bruk senare i höst och då publiceras också instruktioner för det.

Varför är mitt huvudämne i mot reglerna-statuset?

Om du gjort din studieplan i Sisu före november 2021 kommer den att vara i mot reglerna-statuset på grund av en ändring som skedde i strukturen gällande Introduktion till akademiska studier och ISP-kursen. Följ instruktionerna längst ner på den här sidan för att åtgärda det.

Varför finns inte 9995 Global Competence: Introduction to Market Analytics med i min studieplan för magisterstudier?

9995 ersätts och motsvaras av 9994 Global Competence: Data Analytics. Du kan välja in 9995 som motsvarighet för 9994 när den funktionen tas i bruk senare i höst. Då publiceras också instruktioner för det. Just nu är det alltså okej att du har 9994 i din studieplan trots att du utfört 9995.

Varför står det "raderad" vid 9221?

Den kursen har raderats av tekniska orsaker, eftersom studiepoäng inte kommer registreras på den kurskoden. Prestationerna från ditt utförda utbyte kommer att föras in med andra koder, och om du inte ännu har utfört ditt utbyte så kommer du få instruktioner senare för hur du för in det i din studieplan. Du kan alltså klicka på skräpkorg-ikonen vid 9221 och ta bort den ur studieplanen.

Hur får jag in min dispens/befrielse från utlandsvistelsen i studieplanen?

Vi kommer att publicera instruktioner för hur du får in din dispens/befrielse i studieplanen lite senare. Än så länge kan du låta bli att välja nånting alls vid rubriken Utlandsvistelse.

Kursanmälan

Varför kan jag inte anmäla mig till undervisningen i Sisu?

Det finns flera möjliga orsaker. Börja med att kolla att du faktiskt har studieavsnittet invalt i din studieplan, annars går det inte att anmäla sig.

En annan orsak är målgrupper som finns införda på undervisningen. I exemplet nedan är kursen ämnad endast för magisterstuderande med marknadsföring som huvudämne. Om du inte uppfyller det kravet är kursen inte ämnad för dig.

Studieprestationer

Varför syns inte mina studieprestationer i Sisu?

Studieprestationerna överförs från WebOodi till Sisu under januari 2022. Än så länge ska du hålla reda på dina prestationer i WebOodi. I framtiden syns dina prestationer i Sisu både i din studieplan och under fliken Prestationer vid Min profil.