Revisorexamen

Information om revisorexamen

För att uppfylla kraven för att bli en GR- eller CGR-revisor behöver du, vid sidan av huvudämnesstudierna i redovisning, inkludera tillräckligt många kurser i juridik och andra ekonomiska vetenskaper. Specifika krav finns här. Kontakta Kim Ittonen om du har frågor om detta.

Om du redan utexaminerats från Hanken och vill ha ett intyg för avläggande av GR/CGR-examen kan du kontakta amanuensen, som är sedan i kontakt med ansvariga läraren och utreder om du har avlagt tillräckligt många studiepoäng i de för examen relevanta ämnena.

Intyget kostar 80 € och faktureras den adress som den utexaminerade anger.

Allmän information om GR/CGR-examen finns på Patent- och registerstyrelsens hemsida.

Tags